Kepan jäsenjärjestöjen edustajia Eduskuntatalon portailla.
Kuva:
Veikko Somerpuro / Kepa ry

Eduskuntavaalit 2019

Kepa vaikuttaa eduskuntavaalikampanjoihin ja vaalien jälkeisiin neuvotteluihin. Tavoitteenamme on hallitusohjelma, joka pohjautuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteille.

Kepa puhuu jäsenjärjestöjensä kanssa yhdessä maailman köyhien puolesta ja esittää ratkaisuja eriarvoisuuden vähentämiseksi. Tämä näkyy myös vaalivaikuttamisessamme, jonka ytimessä ovat kehitysyhteistyö, vahva kansalaisyhteiskunta, ilmastonmuutos, yritysvastuu ja vero-oikeudenmukaisuus.

Laadimme viestit,  jotka huomioimalla tulevalla hallituksella on mahdollisuus turvata sekä nykyisten että tulevien sukupolvien hyvä elämä. Tuomme esiin tavoitteitamme päättäjätapaamisissa, viestinnässämme sekä erilaisissa työryhmissä ja tapahtumissa.