Henkilö viittaa kädellä saadakseen puheenvuoron
Kuva:
Fingo

Usein kysyttyä

Vastasimme keskeisiin kysymyksiin Fingon toiminnasta ja kehitysyhteistyöstä.

Mikä Fingo on?

Fingo on suomalainen yhteistyö-, asiantuntija- ja kattojärjestö, joka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja globaalia oikeudenmukaisuutta. Fingolla on jäseninään 300 kehitysyhteistyötä, kestävää kehitystä tai globaalikasvatusta tekevää järjestöä.

Fingo syntyi vuonna 2018, kun kaksi kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestöä, Kepa ja Kehys, yhdistivät voimansa ja muuttivat saman katon alle.  

Miksi Fingo on perustettu?

Kehitysyhteistyön kattojärjestöt Kepa ja Kehys perustivat Fingon vuonna 2018, jotta niiden toiminta olisi entistä vaikuttavampaa ja tuloksellisempaa muuttuvassa toimintaympäristössä. Voimme palvella jäsenjärjestöjämme parhaiten ja vaikuttaa päätöksentekoon tehokkaimmin yhteisessä kattojärjestössä, joka toimii sekä Suomessa, EU:ssa että kansainvälisesti. Myös kaikki jäsenjärjestöjen palvelut, koulutukset ja neuvonnat on nyt keskitetysti ja entistä kattavammin jäsenten saatavilla.

Mitä kaikkea Fingo tekee?

Fingo edistää globaalisti oikeudenmukaista kestävää kehitystä vaikuttamalla politiikkaan, tukemalla kansalaisyhteiskuntaa ja jakamalla tietoa kansalaisille.

  • Vahvistamme järjestöjen, yhdistysten, kansalaisliikkeiden ja vapaaehtoisten toimintaedellytyksiä ja puolustamme kansalaisyhteiskunnan toimintatilaa.
  • Tuemme jäsenjärjestöjämme ja kasvatamme niiden osaamista.
  • Vaikutamme poliittiseen päätöksentekoon ja vaadimme päättäjiltä oikeudenmukaista ja kestävää politiikkaa.
  • Vahvistamme yhteiskunnallisen päätöksenteon moniäänisyyttä. Puolustamme kaikkien oikeutta osallistua, myös niiden, joiden ääni on vaiennettu poliittisissa prosesseissa.
  • Lisäämme kansalaisten ymmärrystä globaaleista kehityskysymyksistä ja kansalaisyhteiskunnasta.

Voit lukea lisää Fingon työstä Toiminta-sivulta.

Ketkä ovat Fingon jäseniä?

Fingolla on 300 jäsenjärjestöä, jotka tekevät työtä kehityskysymysten tai globaalikasvatuksen parissa. Voit tutustua niihin tarkemmin Jäsenet-sivulla.

Miten voin tukea toimintaanne?

Fingolla ei ole omaa varainkeruuta, mutta toimintaamme voi tukea esimerkiksi tilaamalla Maailman Kuvalehden tai liittymällä jäseneksi.  

Minulla on käyttökelpoisia tavaroita, joita en itse tarvitse. Voinko lahjoittaa ne kehittyvien maiden köyhille?

Fingo ei välitä tavaralahjoituksia kehittyviin maihin. Hyvin usein tavaralahjoitusten rahtikuluista, tullauksesta, veroista ja varastoinnista koituvat kustannukset kohoavat lahjoitetun tavaran arvoa suuremmiksi.

Lahjoitukset kannattaa antaa suoraan rahana sellaisille hankkeille, joita haluaa tukea. Siten lahjoitusvaroilla voidaan hankkia juuri niitä tavaroita tai palveluita, joille on kohdemaassa suurin tarve. Monet Fingon jäsenjärjestöistä ottavat vastaan rahalahjoituksia.

Voinko hakea Fingolta tukea kehitysyhteistyöhankkeelleni?

Fingo ei rahoita suomalaisten järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeita. Niitä rahoittaa ulkoministeriön kehityspoliittisen osaston kansalaisjärjestöyksikkö. Fingo tarjoaa koulutusta ja neuvontaa, joka auttaa hanketukihakemusten laatimisessa.

Voiko yksityishenkilö liittyä Fingon jäseneksi?

Yksityishenkilö ei voi liittyä Fingon varsinaiseksi jäseneksi. Varsinaisiksi jäseniksi hyväksytään vain yhdistyksiä ja säätiöitä. Yksityishenkilö voi kuitenkin ryhtyä Fingon kannatusjäseneksi. Myös suurin osa Fingon jäsenjärjestöistä ottaa mielellään henkilöjäseniä. Tietoa jäsenjärjestöistä saa Jäsenet-sivulta.

Millä rahalla Fingo toimii?

Fingon toimintaa tuetaan julkisin varoin ulkoministeriön kehityspoliittisen osaston kansalaisjärjestömäärärahoista. Fingolla on myös jonkin verran omaa varainhankintaa.

Suosiiko Fingo joitakin puolueita?

Fingo on aatteellisesti, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö, jonka jäsenistöön kuuluvien ihmisten taustat ovat hyvin erilaisia, myös poliittisesti.