Kuvassa on ryhmä Fingon työntekijöitä ja jäsenjärjestöjen edustajia Eduskuntatalon portailla.
Kuva:
Hanna Vaittinen
Fingo

Toiminta

Fingo on 300 kansalaisjärjestön kattojärjestö ja globaalin kehityksen asiantuntija. Tuomme ihmiset yhteen toimimaan reilumman maailman puolesta. Fingo syntyi, kun kaksi kehitysjärjestöä, Kepa ja Kehys, yhdisti voimansa ja muutti saman katon alle syksyllä 2018.

Vaikutamme poliittisiin päätöksiin

Olemme 300 kehitysjärjestön ääni reilumman maailman puolesta. Uskomme, että jokainen meistä voi vaikuttaa tulevaisuuteen tänään. Siksi etsimme yhdessä ratkaisuja. Edistämme globaalia oikeudenmukaisuutta ja kestävää kehitystä vaikuttamalla poliittiseen päätöksentekoon Suomessa, EU:ssa ja kansainvälisellä tasolla. Kampanjoimme, tapaamme päättäjiä ja julkaisemme kannanottoja, jotta politiikassa huomioitaisiin päätösten vaikutukset maailman köyhimpiin. Uskomme, että oikeilla päätöksillä voidaan ratkaista aikamme suuret kehityshaasteet ilmastonmuutoksesta eriarvoisuuteen ja köyhyyteen.  

Tuemme jäseniämme

Jäsenistöömme kuuluu 300 suomalaista kansalaisjärjestöä, jotka tekevät työtä oikeudenmukaisen maailman puolesta. Olemme kehitysyhteistyötä, kestävää kehitystä ja globaalikasvatusta tekevien järjestöjen kattojärjestö. Fingo tukee jäsentensä toimintaa tarjoamalla koulutusta, neuvontaa ja kokoustiloja sekä järjestämällä tapahtumia, joissa järjestöt voivat esitellä vaikuttavaa työtään. Teemme yhteistyötä jäsentemme kanssa tärkeissä kampanjoissa ja kannanotoissa, koska yhdessä äänemme kuuluu kovempaa.

Puolustamme kansalaisyhteiskuntaa

Fingon tavoitteena on vahva ja moniääninen kansalaisyhteiskunta, jonka toimintaedellytykset ovat kunnossa. Seuraamme ja puolustamme kansalaisyhteiskunnan tilaa Suomessa ja ympäri maailmaa yhdessä kansainvälisten verkostojen kanssa. Suomessa pyrimme erityisesti turvaamaan kansalaisjärjestöjen kehitysrahoituksen sekä vahvistamaan järjestöjen mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kehityspoliittiseen keskusteluun.

Herätämme keskustelua globaaleista kehityskysymyksistä

Järjestämme sekä järjestöille että aktiivisille kansalaisille tapahtumia ja koulutuksia, joissa pureudutaan kehityskysymyksiin ja innostetaan toimimaan reilumman maailman puolesta. Jokavuotinen Maailma kylässä -festivaali kokoaa yli 400 järjestöä ja 80 000 ihmistä nauttimaan konserteista, kirjallisuudesta, näyttelyistä, dokumenteista, hyvästä ruoasta ja ajankohtaisista keskusteluista. Tuotamme myös palkittua Maailman Kuvalehteä, joka sukeltaa tavallista uutisvirtaa syvemmälle ja kertoo kiinnostavasti ja innostavasti ihmisten tarinoita eri puolilta maailmaa.

Edistämme globaalia kansalaiskasvatusta useissa eri hankkeissa.

Tuemme kasvattajia Transformer 2030 –hankkeessa.

Fingon koordinoima Transformer 2030 – opettajat kestävän kehityksen muutosagentteina –hanke (2018–2019) auttaa lastentarhanopettajia sekä peruskoulujen, lukioiden ja vapaan sivistystyön opettajia tuomaan kestävän kehityksen ja globaalikasvatuksen teemoja työhönsä. Hankeen osallistujat saavat käyttöönsä uusia keinoja ja työkaluja, joilla voidaan käsitellä monimutkaisia asioita ymmärrettävästi, rakentaa myötätuntoa ja tukea oppijoiden aktiivista kansalaisuutta.

Teemme kansainvälistä yhteistyötä Bridge 47 –hankkeessa.

Osallistumme aktiivisesti kansainväliseen Bridge 47 –hankkeeseen, joka vahvistaa YK:n Agenda 2030 –ohjelman mukaista, kestävää kehitystä tukevaa globaalia kansalaiskasvatusta. Hankkeen ympärillä toimiva verkosto kokoaa yhteen koulutus- ja kasvatusalojen toimijoita ja päätöksentekijöitä ja tarjoaa niille mahdollisuuden vertaistukeen, keskusteluun ja yhteistyöhön.