Kuvassa kaksi henkilöä tutkii maailmankarttaa.
Kuva:
Inka Soveri
Fingo

Kansainvälinen yhteistyö

Teemme yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa useissa kansainvälisissä verkostoissa. Verkostojen avulla pystymme oppimaan toisiltamme ja vaikuttamaan entistä tehokkaammin poliittiseen päätöksentekoon.

Academic Network of Global Education and Learning (ANGEL)

Kansainvälinen globaalikasvatuksen tutkijaverkosto tarjoaa tietoa ajankohtaisesta tutkimuksesta ja kontakteja kouluttajiin. Lue lisää ANGELin sivustolta.

Action for Sustainable Development

Järjestöjen, asiantuntijoiden ja aktivistien yhteisessä verkostossa jaetaan tietoa Agenda 2030 -ohjelman edistymisestä, kerrotaan vinkkejä ja tuetaan kestävän kehityksen vaikuttamistyötä ympäri maailmaa. Lue lisää Action for Sustainable Development -sivustolta.

The Barefoot Guide Alliance

Sosiaalista muutosta tavoittelevaan Barefoot Guide Alliance -verkostoon kuuluu järjestöjä ja itsenäisiä tahoja eri puolilta maailmaa. Fingo on ollut mukana työstämässä Barefoot Guide -oppaita ja luonut yhteyksiä alan kokeneisiin toimijoihin. Lue lisää The Barefoot Guide Connection -sivustolta.

CIVICUS

Maailmanlaajuinen järjestöjen ja aktivistien verkosto vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa ja kansalaisten toimintaa eri puolilla maailmaa. Lue lisää CIVICUSin sivustolta.

CONCORD

Fingo koordinoi eurooppalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestö CONCORDin toimintaa Suomessa ja osallistuu aktiivisesti toimintaan EU:ssa. CONCORD on jäsenvetoinen verkosto, joka tukee eurooppalaisia järjestöjä ja koordinoi vaikuttamistyötä EU:n kehityspolitiikkaan. Lue lisää CONCORDin sivustolta.

Eurodad

Eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen verkosto on erikoistunut muun muassa vero-oikeudenmukaisuuteen, ilmastorahoitukseen, velkaan ja kansainväliseen rahoitusjärjestelmään. Lue lisää Eurodadin sivustolta.

The European Sustainable Development Network (ESDN)

Kestävään kehitykseen ja johdonmukaisuuteen keskittyvä verkosto on tukenut johdonmukaisuus- ja Agenda 2030 -työtämme. Lue lisää ESDN-verkoston sivustolta.

EU-Russia Civil Society Forum

Verkosto lisää ja tiivistää venäläisten ja eurooppalaisten järjestöjen välistä yhteistyötä teemoinaan esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen, demokratia, ihmisoikeudet ja globaali oikeudenmukaisuus. Lue lisää EU-Russia Civil Society Forum -sivustolta.

Forus

Maailmanlaajuisen järjestöjen verkoston keskeisiä teemoja ovat kehitys, rauha, demokratia, kestävyys ja oikeudenmukaisuus. Se tukee osallistuvien järjestöjen yhteistyötä ja auttaa niitä vaikuttamaan päätöksentekoon. Lue lisää Forusin sivustolta.

SDG Watch Europe

EU-tason verkostossa eri alojen kansalaisjärjestöt tekevät yhteistä vaikuttamistyötä liittyen YK:n Agenda 2030 -ohjelmaan. Lue lisää SDG Watch Europe -sivustolta.

Smart CSOs Lab

Aktivistien, tutkijoiden ja järjestötoimijoiden kansainvälinen verkosto tarjoaa työkaluja ja syventävää tietoa yhteiskunnallisesta muutoksesta, globaalikasvatuksesta ja kansalaisaktivimista. Lue lisää Smart CSOs Lab -sivustolta.

World Social Forum

World Social Forum on yhteiskunnallisten liikkeiden, verkostojen ja järjestöjen kohtaamispaikka, jossa osallistujat voivat koordinoida toimintaansa ja verkostoitua keskenään. Lue lisää World Social Forum -sivustolta.

Climate Action Network Europe (CAN-E)

Euroopan johtava kansalaisjärjestöjen ilmasto- ja energiakysymysten verkosto työskentelee vaarallisen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ajaa kestävää energia- ja ympäristöpolitiikkaa EU:ssa. Lue lisää CAN-E-sivustolta.

The Reality of Aid

Verkosto seuraa kansainvälistä kehitysyhteistyötä ja kehityspolitiikkaa sekä julkaisee selvityksiä aiheesta. Lisäksi verkosto vaikuttaa päätöksentekoon eri puolilla maailmaa. Lue lisää The Reality of Aid -sivustolta.

Social Watch

Kansainvälisen verkoston jäsenjärjestöt työskentelevät köyhyyden, syrjinnän ja rasismin vähentymisen, varallisuuden tasaisen jakautumisen ja ihmisoikeuksien toteutumisen puolesta. Lue lisää Social Watch -sivustolta.

Global Alliance for Tax Justice

Kansalaisjärjestöjen ja aktivistien maailmanlaajuinen verkosto kampanjoi läpinäkyvän ja demokraattisesti hallitun verojärjestelmän puolesta, jossa varallisuus jakautuu tasaisemmin. Lue lisää Global Alliance for Tax Justice -sivustolta.

Financial Transparency Coalition (FTC)

FTC:n Allied Organizations Network -verkostossa järjestöt eri maista tukevat FTC:n toimintaa, jolla tavoitellaan läpinäkyvää ja reilua kansainvälistä rahoitusjärjestelmää. Lue lisää Financial Transparency Coalition -sivustolta.