Yhteystiedot

Sähköpostiosoite: toimisto@sonk.fi

Verkkosivut: sonk.fi/

Esittely

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK on valtakunnallinen poliittinen opiskelijajärjestö. Vaadimme solidaarisuutta, tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta Suomessa, Euroopassa ja koko maailmassa. SONKin poliittisessa profiilissa korostuvat luonnollisesti opiskelija-asiat, mutta otamme kantaa ja osallistumme laajasti myös muuhun yhteiskunnalliseen keskusteluun. Koulutus- ja sivistyspolitiikan lisäksi SONK on profiloitunut Eurooppa-politiikassa, tasa-arvokysymyksissä sekä globalisaation hallintaan liittyvissä kysymyksissä. Myös talous- ja sosiaalipolitiikan laajoista suuntaviivoista käydään SONKssa aktiivista keskustelua.

Toimintamaa

  • Finland

Teema

  • Children / youth
  • Education and training

Järjestötyyppi

Youth, student and children’s organisations