Yhteystiedot

Sähköpostiosoite: toimisto@luontoliitto.fi

Verkkosivut: www.luontoliitto.fi

Esittely

Luonto-Liitto on lasten ja nuorten luonnonharrastus- ja ympäristönsuojelujärjestö, jonka tavoitteena on vaikuttaa yhteiskuntaan siten, että luonnon monimuotoisuus säilyy ja luonnon itseisarvo tunnustetaan. Luonto-Liitto tarjoaa tietoa, elämyksiä ja toimintaa sekä luo mahdollisuuksia ympäristöpoliittiseen vaikuttamiseen, tarjoaa myönteisiä kokemuksia luonnosta ja kannustaa arvostamaan luontoa sekä toimimaan yhteiskunnassa luonnon ja ympäristön etua ajaen. Luonto-Liitto on lasten ja nuorten kanava vaikuttaa ympäristöpoliittiseen päätöksentekoon. Lasten toiminnan tavoitteena on antaa kerhoissa ja yksittäisissä tapahtumissa lapsille innostavia ja kannustavia luontoelämyksiä, joiden avulla he kasvavat terveeseen luontosuhteeseen.

Järjestötyyppi

Environmental organisations