Yhteystiedot

Sähköpostiosoite: kvl@kvl.fi

Verkkosivut: www.kehitysvammaliitto.fi

Esittely

Kehitysvammaliitto edistää kehitysvammaisten ja muiden oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevien ihmisten tasa-arvoa ja osallistumista yhteiskunnassa, kehittää palveluja sekä edistää alan tutkimusta. Perustehtäviämme ovat tutkimus, kehittämistoiminta, henkilöstön koulutus, materiaalin tuotanto, selkokielisen tiedonvälityksen ja kulttuurin edistäminen, esteettömän ja osallistavan kommunikoinnin ja tietotekniikan käytön edistäminen ja tiedotus- ja vaikuttamistoiminta. Kehitysvammaliitto on yhteiskunnallinen vaikuttaja, tieto-taitokeskus ja yhteistyöfoorumi. Toimimme monipuolisesti yhteistyössä vammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä, alan työntekijöiden, palveluntuottajien, järjestöjen, yritysten ja viranomaisten kanssa. Varsinaiset jäsenemme ovat kuntayhtymiä, kuntia, seurakuntia, rekisteröityjä yhdistyksiä ja säätiöitä. Kannatusjäsenemme ovat yksityisiä ihmisiä. Jäsenemme tekevät kehitysvammatyötä tai toimivat muuten kehitysvammaisten ihmisten hyväksi. Virallinen nimemme on Kehitysvammaliitto, vakiintuneita käännöksiä ovat FAIDD (The Finnish Association on Intellectual and Developmental Disabilities) ja Förbundet Utvecklingsstörning. Kehitysvammaliitto on perustettu vuonna 1952. Toimintamme merkittävin rahoittaja on STEA.

Toimintamaa

  • Tanzania

Teema

  • Development cooperation
  • Disabilities
  • Education and training
  • Human rights
  • Information technology (IT)

Järjestötyyppi

Organisations to benefit disabled people