Yhteystiedot

Sähköpostiosoite: info@romanifoorumi.fi

Verkkosivut: www.romanifoorumi.fi

Esittely

Suomen Romanifoorumi - Fintiko Romano Forum (FRF) on suomalaisten romanijärjestöjen keskusliitto. Toiminnan tavoitteena on kehittää romanijärjestöjen osallistumisvalmiuksia, voimaantumista ja verkostoitumista. FRF osallistuu kansalliseen ja kansainväliseen ihmisoikeustyöhön ja yhdenvertaisuuden edistämiseen. FRF toimii jäsenjärjestöjensä edustajana muun muassa erilaisissa kunta- ja valtionhallinnon työryhmissä ja neuvottelukunnissa. FRF tekee aloitteita, antaa lausuntoja ja osallistuu erilaisiin kuulemistilaisuuksiin lainsäädännön uudistamista koskevissa kysymyksissä ja Suomen ratifioimien kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa koskevassa seurannassa.

Toimintamaa

  • Finland

Teema

  • Cultural and multicultural issues
  • Education and training
  • Employment / working conditions
  • Human rights

Järjestötyyppi

Cultural and multicultural organisations