Yhteystiedot

Sähköpostiosoite: outi.hakkarainen@crash.fi

Verkkosivut: www.crash.fi

Esittely

CRASH on tutkimusorientoitunut yhteiskuntapoliittinen yhdistys, joka tutkii ja toimii oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien edistämiseksi Suomessa ja kansainvälisesti. CRASH on huolissaan eriarvoistumisesta ja sellaisesta yhteiskuntapolitiikasta, joka on unohtanut kansallisen ja kansainvälisen solidaarisuuden ja oikeudenmukaisuuden ihanteet.

Toimintamaa

 • Malawi
 • Mexico
 • Finland

Teema

 • Civil society
 • Cultural and multicultural issues
 • Democracy
 • Development cooperation
 • Development policy
 • Economics
 • Farming / rural issues
 • Food / nutrition
 • Health
 • Indigenous peoples
 • Land rights
 • Social development

Järjestötyyppi

Associations related to a specific developing country