Kuvassa on joukko ihmisiä mielenosoituksessa sekä kylttejä, joissa lukee esimerkiksi "Varat köyhimpiin maihin".
Kuva:
Fingo

Kepa ry

Kepa kokosi yli 30 vuoden ajan maailmasta kiinnostuneet suomalaiset toimimaan yhdessä. Vuonna 2018 Kepa yhdistyi Kehys ry:n kanssa Fingoksi.

1980-luku: Perustaminen

Idea Kepasta syntyi 1980-luvun puolivälissä. Järjestön taustalla oli niin sanottu kansainvälinen prosenttiliike, joka nousi 1970–1980-lukujen vaihteessa vaatimaan maailman valtioita nostamaan kehitysyhteistyönsä YK:n suositusten mukaiseen 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta.

Kehitysyhteistyön palvelukeskus ry perustettiin Vanhalla ylioppilastalolla 4. maaliskuuta 1985 vastaamaan järjestöjen tarpeeseen lisätä monenlaista yhteistyötä kehityskysymyksissä. Kokoukseen osallistui 56 järjestön edustajat. Uuden järjestön tehtävä oli järjestää suomalaista kehitysjoukkotoimintaa ja tarjota tietoa kehitysyhteistyöstä kansalaisjärjestöille.

Vuosina 1985–1986 Kepan toiminta painottui käytännöllisesti katsoen kokonaan kehitysjoukkotoiminnan valmistelemiseen. Ensimmäiset kehitysjoukkolaiset eli kehitysyhteistyöntekijät lähetettiin Sambiaan vuonna 1987 ja kaksi vuotta myöhemmin toiminta laajeni Nicaraguaan.  

Kehitysjoukkotoiminnan idea oli tarjota kehittyvien maiden käyttöön koulutettuja kehitysyhteistyötekijöitä muuta asiantuntija-apua edullisemmin. Kehitysjoukkolaiset olivat esimerkiksi terveydenhuollon, tekniikan tai opetusalan ammattilaisia, joiden työnkuvaan kuului kohdemaasta olevan työtoverinsa opettaminen vastaaviin tehtäviin.

Lisäksi 1980-luvulla Helsinkiin rakennettiin pieni kirjasto sekä nykyisin Maailman Kuvalehtenä tunnetun Kumppani-lehden julkaiseminen aloitettiin. Mahdollisuuksien torit alkoivat Vaasassa vuonna 1986 ja laajenivat muualle maahan nopeasti.

1990-luku: Kehitysjoukot huipussaan

Vuonna 1991 Kepan kehitysjoukkotoiminta aloitettiin myös Mosambikissa. Vuosi 1992 oli kehitysjoukkotoiminnan huippuvuosi, kun Kepan ulkomaille lähettämiä kehitysjoukkolaisia oli yhteensä 79. Vuosina 1987–1995 yhteensä 220 suomalaisia kehitysjoukkolaista työskenteli Sambian, Nicaraguan ja Mosambikin valtion laitoksissa ja järjestöissä.

Kymmenvuotisjuhlan lähestyessä Kepan toimintaa arvioitiin uudelleen. Vuonna 1994 aloitettiin suunnittelemaan uutta kehitysohjelmaa, joka kattaisi kaiken Kepan toiminnan. Ohjelma otettiin käyttöön seuraavana vuonna.

Helsingin Mahdollisuuksien tori muuttui Maailma kylässä -festivaaliksi vuonna 1995. Ensimmäisenä vuonnaan festivaali keräsi Kaisaniemen puistoon 152 kansalaisjärjestöä ja yhteisöä ja arviolta 60 000 ihmistä.

Kehitysjoukkotoiminta lopetettiin vuoteen 1998 mennessä ja korvattiin uudella, aiempaa laajemmalla kumppanuusohjelmalla, joka perustui yhteistyöhön paikallisten järjestöjen kanssa. Tavoitteena oli tasa-arvoinen kumppanuussuhde, jossa paikallisen yhteiskunnan tukeminen oli avainasemassa.

2000-luku: Uusia maita ja toimintamuotoja

Sambian, Mosambikin ja Nicaraguan maatoimistoissa haettiin uusia toimintamuotoja vanhojen ja uusien kumppanijärjestöjen kanssa. Vuoteen 2000 mennessä Kepa toimi myös useissa uusissa maissa, kuten Tansaniassa, Brasiliassa, Intiassa ja Indonesiassa. Thaimaahan avattiin pieni toimisto 2000-luvun alussa koordinoimaan Mekong-joen alueella tapahtuvaa työtä.

2000-luvun alkuun mennessä Kepan vaikuttamistyö oli muuttunut pitkäjänteisemmäksi. Kepan poliittisen vaikuttamisen keskeisiä teemoja 2000-luvulla olivat muun muassa globaali demokratia, kauppapolitiikan oikeudenmukaisuus, ruokaturvallisuus ja kehitysrahoitus. Kampanjoita toteutettiin yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa Suomessa ja maailmalla.

Maailma kylässä -festivaalit järjestettiin joka toinen vuosi vuoteen 2005 asti. Siitä eteenpäin festivaali on järjestetty joka vuosi.

Kepa sulki Sambian-toimistonsa vuonna 2008 ja Kepan toiminta maassa ajettiin alas.

2010-luku: Nimenmuutos, leikkaukset ja Fingo

Vuonna 2012 Kehitysyhteistyön palvelukeskus muutti nimensä virallisesti Kepaksi.

Vuonna 2015 hallituksen toteuttamat kehitysleikkaukset osuivat myös Kepaan, jonka saamasta julkisesta rahoituksesta leikattiin 43 prosenttia. Leikkausten vuoksi muun muassa kampanjatoimintaan keskittynyt Globbarit-verkosto, Etelän vapaaehtoisohjelma ja Nicaraguan ja Mekongin maatoimistot ajettiin alas. Kaiken kaikkiaan Kepa joutui vähentämään yt-neuvotteluiden myötä 33 työpaikkaa Helsingistä ja ulkomailta.

Leikkaukset pakottivat Kepaa uudelleenarvioimaan toimintaansa. Vuonna 2016 aloitettiin Kepa 3.0 -toimintaohjelman suunnittelu, jonka tavoitteena oli tehdä järjestöstä jatkossa joustavampi, nopeampi ja pienentyneet resurssit tehokkaasti käyttävä.

Syyskokouksessa 2017 Kepan jäsenistö päätti, että Kepa ja Kehys aloittavat uuden yhteistyö- ja kattojärjestön rakentamisen. Yhdistyminen vahvistettiin kesäkuussa 2018 pidetyssä ylimääräisessä vuosikokouksessa. Uudeksi nimeksi valittiin Suomalaiset kehitysjärjestöt – Finnish Development NGOs Fingo ry.

Kevään rahoitusleikkaukset pakottivat Kepan lakkauttamaan Tansanian ja Mosambikin maatoimistot, jonka myötä koko etelän toiminta loppui kesäkuun loppuun mennessä. Syksyn myötä Kepa ja Kehys muuttivat yhteisiin toimitiloihin ja järjestöt keskittyivät perustoimintojen ohella luomaan uutta yhteistyö- ja kattojärjestö Fingoa, jonka toiminta avattiin virallisesti marraskuussa 2018 pidetyssä syyskokouksessa.  

Lisää tietoa

Syvempää infoa Kepan ja kehitysmaaliikkeen historiasta saa vuonna 2004 ilmestyneestä Kepa 20 vuotta -julkaisusta (pdf) ja Kepan Wikipedia-sivulta.

Suomalaisen kehitysyhteistyön yleistä historiaa on tallennettu muun muassa Rauli Virtasen kirjaan Kaivoja köyhille? Suomalaisen kehitysyhteistyön vuosikymmenet.