Tempaus Eduskuntatalolla keväällä 2019
Kuva:
Fingo

Fingon strategiauudistus 2020

Päivitämme strategiamme keväällä 2020. Tavoitteena on luoda yhteistyössä jäsenjärjestöjemme kanssa strategia, joka ohjaa toimintaamme vieläkin paremmin uudella vuosikymmenellä.

Tarkoituksena on arvioida esimerkiksi Fingon visiota, missiota, päätehtäviä ja strategisia painopisteitä. Strategia tehdään vuosille 2021–2024.

Fingon jäsenjärjestöä pyydetään ottamaan kantaa strategiatyöhön helmikuun lopulla sekä maaliskuun puolivälissä. Asiasta viestitään jäsenjärjestöjen nimeämälle Fingo-yhteyshenkilölle.

Jatkossa Fingon hallitus tarkastelee strategiaa vuosittain. Tarvittaessa sitä myös päivitetään. Tällä taataan se, että strategia on ajantasainen, ketterä ja toimintaa ohjaava.

Uutta strategiaa on tarkoitus käsitellä Fingon kevätkokouksessa 13. toukokuuta.

Aikataulu

Tammikuu

Fingon hallitus päätti strategian uudistamisesta 23.1.

Helmikuu

Jäsenjärjestöt ottavat kantaa Fingon tunnistamiin, järjestöjen työhön vaikuttaviin trendeihin 18.2. alkaen. Aikaa kommentoinnille on noin kaksi viikkoa.

Maaliskuu

Jäsenjärjestöt ottavat kantaa Fingon visioon, missioon ja perustehtäviin 2.3. alkaen. Aikaa kommentoinnille on noin viikko.

Jäsenjärjestöt ottavat kantaa strategian suuntaviivoihin maaliskuun puolivälissä. Aikaa kommentoinnille on noin viikko.

Huhtikuu

Työvaliokunta ja hallitus viimeistelevät esityksen uudeksi strategiaksi.

Toukokuu

Uusi strategia esitetään hyväksyttäväksi Fingon kevätkokouksessa 13.5.