Ehdokkaat puheenjohtajaksi

Liisa Laakso

Liisa Laakso

Liisa Laakso on Afrikan kehitykseen erikoistunut tutkija, joka toimi vuosina 2016-2018 Tampereen yliopiston rehtorina, johtaen Tampereen kolmen korkeakoulun yhdistymisprosessia. Vuosina 2019-2020 Laakso toimii vanhempana tutkijana Pohjoismaisessa Afrikka-instituutissa Uppsalassa. Tohtoritutkinnon lisäksi Laakso on kouluttautunut muutosjohtamiseen ja saanut johtamiskoulutusta mm. Harvard Business Schoolissa.

Liisa Laakso tuntee kehityspolitiikan muutokset ja trendit erittäin hyvin. Hän on luonut kansainvälisesti merkittävän akateemisen uran ihmisoikeuksiin, demokratiaan ja Afrikan kehitykseen erikoistuneena tutkijana ja vaikuttajana. Hänen nykyinen tutkimushankkeensa käsittelee politiikan tutkimuksen oppiaineen roolia ja vaikuttavuutta Afrikan poliittisissa muutoksissa. Laakson kirjoituksia ja artikkeleita on julkaistu laajasti sekä mediassa että akateemisilla foorumeilla.

Hän on kerryttänyt ymmärrystään globaalin kansalaisyhteiskunnan tilasta ja haasteista toimimalla itse kansalaisjärjestöissä. Nykyisin hän on jäsenenä CMI:ssa ja CRASH – tutkimusta, taidetta ja toimintaa oikeudenmukaisuuden edistämiseksi -yhteisössä. Hän on aiemmin vaikuttanut asiantuntijana ja puhujana mm. YK-liiton, CMI:n, Suomen Somalia-verkoston ja CRASH:n tilaisuuksissa sekä Kehys ry:n ja CONCORDin Eurooppa-tason prosesseissa.

Liisa Laakso on puoluekannaltaan sitoutumaton eikä ole osallistunut vaaleihin puoluelistoilla. Laakso on kuitenkin osallistunut riippumattomana asiantuntijana ajatuspajojen toimintaan: SDP:ta lähellä olevan Kalevi Sorsa -säätiön demokratiaryhmässä ja Makedonia-ryhmässä ja sekä Kokoomusta lähellä olevan Ajatuspaja Toivon hallituksessa. Liisa Laakso on Suomen tiedeakatemian ihmisoikeuskomitean jäsen. Asunto-osakkeiden lisäksi Liisa Laakso omistaa F-secure Oy:n, Neste Oy:n, Nordean, Ålandsbankenin ja Sanoma Oy:n osakkeita.

Korkean profiilin johtamis- ja substanssiosaajana Liisa Laakso toisi arvokkaan panoksen Fingon vuoropuheluun maamme hallituksen, ulkoministeriön ja muiden toimijoiden suuntaan, sekä toisaalta Fingon strategian ja profiilin kirkastamiseen.

Liisa Laakso on vahvistanut olevansa käytettävissä Fingo ry hallituksen puheenjohtajan tehtävään. Hänellä on mahdollisuus joustavasti liikkua Uppsalan ja Helsingin välillä tämän luottamustehtävän hoitamiseksi.


Ehdottavat järjestöt: Crisis Management Initiative CMI, CRASH – tutkimusta, taidetta ja toimintaa oikeudenmukaisuuden edistämiseksi ry, Kansainvälinen solidaarisuussäätiö sr (Solidaarisuus), Marttaliitto ry, Plan International Suomi ja Reilu kauppa ry

Ehdokkuutta kannattavat järjestöt: Eettisen kaupan puolesta Eetti ry, Kansainvälinen solidaarisuustyö ry, Kirkon ulkomaanapu, Suomen NNKY-liitto ry, Suomen Lähetysseura ry, Pelastakaa Lapset ry, Siemenpuu-säätiö, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus Sask ry, Suomen Somalia-verkosto ry, Suomen pakolaisapu ry, Ympäristö ja Kehitys ry ja Väestöliitto ry.

Ehdolla

 • puheenjohtajaksi

Ehdokkaat varapuheenjohtajiksi

Tytti Nahi

Tytti Nahi

Haen Fingon hallituksen varapuheenjohtajaksi. Toisin puheenjohtajistoon kehityspoliittista asiantuntemusta ja järjestökentän tuntemusta.

Olen kansainvälisen liiketoiminnan tohtori ja kehitystaloustieteen maisteri. Väitöskirjassani tutkin yritysten ja kansalaisjärjestöjen vuorovaikutusta vastuullisen liiketoiminnan edistämisessä. Olen saanut tehdä kehitysyhteistyötä ja tutkimusta Tansaniassa, Iranissa, Intiassa ja Sri Lankassa, sekä pelloilla että toimistoissa.

Olen toiminut pienissä, keskisuurissa ja suurissa kehitysjärjestöissä, sekä vapaaehtoisena että palkollisena. Minulla on aikaisempaa hallituskokemusta Fingosta, Finnwatch ry:stä ja Eettisen kaupan puolesta ry:stä. Tällä hetkellä työskentelen Reilu kauppa ry:ssä, missä vastuullani on järjestölle uuden toiminnon eli vaikuttamistyön strateginen kehittäminen.

Fingon tehtäväkenttä on minulle tuttu. Osallistuin Kehyksen toimintaan ja työryhmiin vuodesta 2005. Vuosina 2005-2011 työskentelin Kepan vaikuttamistiimissä.

Uskon, että tuloksellista hallitustyöskentelyä edistää, jos uuteen puheenjohtajistoon ja hallitukseen saadaan sekä uutta tarmoa että jatkuvuutta. Valintani toisi jatkuvuutta puheenjohtajistoon – olen toiminut Fingon varapuheenjohtajana elokuusta 2018.

Fingon nykyhallituksen toimikausi on vain 1,5 vuoden mittainen ja seuraavan hallituksen työstettäväksi siirtyy monta tärkeää asiaa: Fingossa on käynnissä mm. uuden järjestön roolin ja strategian täsmentäminen; jäsenomisteisuuden vahvistaminen, jäsenkentän moninaisuus huomioon ottaen; sekä vaikuttamistyön resurssien ja toimintatapojen kehittäminen.

Esittävä järjestö Reilu kauppa ry


Vaalivaliokunnalle ehdokasasetteluaikana tullut ehdokas

Ehdolla

 • varapuheenjohtajaksi
Lotta Staffans

Lotta Staffans

Minulla on yli kymmenen vuoden kokemus järjestöalalta ja suurimman osan siitä olen toiminut Eettisen kaupan puolesta ry:n (Eetin) toiminnanjohtajana. Minulla on myös vahvat kansainväliset verkostot ja seuraan aktiivisesti kansalaisjärjestöjen ja kansanliikkeiden toimintaa Euroopassa ja muualla maailmassa. Vuosina 2015-2016 koordinoin Euroopan laajuista vaikuttamistyötä vero-oikeudenmukaisuuden puolesta Brysselissä Eurodad-nimisessä järjestössä, jonka jäsen Fingo on.

Nykyiset toimeni Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän talouspoliittisena asiantuntijana sekä UseLess-nimisen kasvuyrityksen neuvonantajana ovat laajentaneet verkostojani ja osaamistani myös uusille yhteiskunnan alueille. Kehityspolitiikan sisältöosaamista kartutin jo opiskeluaikoina. Suoritin kaksi maisterin tutkintoa, pääaineina kansainvälinen oikeus ja ihmisoikeudet sekä globaali poliittinen taloustiede.

Samaan aikaan kun yksityisen sektorin roolia kestävän kehityksen edistämisessä painotetaan yhä enemmän, on minusta ensiarvoisen tärkeää, että kansalaisyhteiskuntaa vahvistetaan. Olen itse toiminut vapaaehtoisena mm. Attacissa ja FinnWID:ssä. Eriarvoisuuden kuilun kaventaminen ja ilmastokriisin ratkaiseminen vaativat Fingolta ja sen jäsenjärjestöiltä tarkkaa analyysiä ja rohkeita toimia, joita haluan omalta osaltani olla mukana tekemässä Fingon varapuheenjohtajana.

Ehdottava järjestö: Eettisen kaupan puolesta ry,
Kannattavat järjestöt Taksvärkki ry, Maan ystävät ry, Kansainvälinen solidaarisuustyö ry ja Attac ry


Vaalivaliokunnalle ehdokasasetteluaikana tullut ehdokas

Ehdolla

 • varapuheenjohtajaksi
 • varsinaiseksi jäseneksi

Ehdokkaat jäseniksi

Satu Kantola

Satu Kantola

Satu Kantola toimii Suomen Lähetysseuran kotimaisen toiminnan johtajana vastuullaan varainhankinta ja yhteydet seurakuntiin sekä jäsenyhteisöihin. Hän on Lähetysseuran johtoryhmän jäsen ja varatoiminnanjohtaja.

Kansalaisjärjestötoiminta ja positiivisen muutoksen tuottaminen oikeudenmukaisemman maailman ja ihmisoikeuksien puolesta on ollut Kantolalle aina erittäin tärkeä asia.

Kantola on johtamisen ammattilainen, jolla on hyvät verkostot suomalaisessa yhteiskunnassa, järjestöissä ja kirkon piirissä. Kantola on vienyt läpi kaksi merkittävää organisatorista ja toiminnallista muutosprosessia Lähetysseurassa omalla vastuualueellaan. Myös aiemmassa työhistoriassaan hän on johtanut aktiivisesti muutosprosesseja ja saanut aikaan innovatiivisia ratkaisuja.

Aiemmin Kantola on toiminut aktiivisesti erilaisten suomalaisten ja kansainvälisten järjestöjen hallitusten luottamustehtävissä, kuten Kirkon Ulkomaanavussa.
Fingon hallitukseen hän toisi merkittävää muutosjohtamisen ja järjestöhallinnon kokemusta.

Ehdottava järjestö: Suomen Lähetysseura ry


Vaalivaliokunnalle ehdokasasetteluaikana tullut ehdokas

Ehdolla

 • varsinaiseksi jäseneksi
Elina Korhonen

Elina Korhonen

Elina Korhonen on työskennellyt 16 vuotta kehitys- ja ihmisoikeusjärjestöissä.
Hänellä on vahva osaaminen järjestöjen kehittämisestä sekä laaja ymmärrys kehityspolitiikasta
ja -yhteistyöstä. Elina Korhosen osaamisen ydin on ihmisoikeuksien ja
inhimillisen kehityksen huomioon ottaminen sekä kansalaisyhteiskunnan roolin
vahvistaminen päätöksenteossa.

Elina Korhonen on Väestöliiton kansainvälisten asioiden osaston johtaja, Eduskunnan
seksuaalioikeudet- ja kehitysryhmän asiantuntijasihteeri, Kehityspoliittisen
toimikunnan jäsen, Kestävän kehityksen toimikunnan varajäsen, 1325 — naiset, rauha
ja turvallisuus -ohjausryhmän jäsen sekä Fingo ry:n hallituksen jäsen.

Ehdottava järjestö: Väestöliitto ry


Vaalivaliokunnalle ehdokasasetteluaikana tullut ehdokas

Ehdolla

 • varsinaiseksi jäseneksi
Tapio Laakso

Tapio Laakso

Työskentelen vaikuttamistyön asiantuntijana Pelastakaa Lapset ry:n kansainvälisissä ohjelmissa. Olen toiminut ja työskennellyt aktivismin, politiikan ja järjestökentän parissa viimeiset 20 vuotta. Ennen Pelastakaa Lapsia olen työskennellyt muun muassa Greenpeacen ohjelmajohtajana sekä työministerin erityisavustajana.

Näen, että Fingolla on tärkeä rooli tuoda yhteen suomalaiset globaalista oikeudenmukaisuudesta kiinnostuneet järjestöt. Fingon pitää pystyä entistäkin vahvemmin tukemaan jäsenjärjestöjen oman toiminnan vahvistamista, osallistumaan globaalipolitiikasta käytyyn julkiseen keskusteluun sekä toimimaan vahvavana vaikuttaja- ja edunvalvontaorganisaationa.

Esittävä järjestö Pelastakaa Lapset ry


Vaalivaliokunnalle ehdokasasetteluaikana tullut ehdokas

Ehdolla

 • varsinaiseksi jäseneksi
Matleena Moiso

Matleena Moiso

Matleena Moisio (YTM) on toiminut vuonna 2019 Suomen YK-nuorten varapuheenjohtajana ja hänellä on laaja näkemys nuorisojärjestötyöstä. Hänellä on kokemusta vastuullisuustyöstä niin julkiselta sektorilta, yritysvastuun puolelta kuin järjestökentältäkin erityisesti YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyen. Tällä hetkellä hän työskentelee kestävän kaupunkikehittämisen parissa.

Ehdottavat järjestöt: Suomen YK-nuoret, Suomen YK-liitto, Suomen ylioppilaskuntien liitto, Vihreät nuoret


Vaalivaliokunnalle ehdokasasetteluaikana tullut ehdokas

Ehdolla

 • varsinaiseksi jäseneksi
Miia Nuikka

Miia Nuikka

Solidaarisuuden toiminnanjohtaja Miia Nuikka on vaikuttanut aktiivisesti Fingo ry:n ensimmäisessä, kesäkuussa 2018 valitussa hallituksessa. Hänellä on monipuolinen ja laaja kokemus kehityspolitiikasta ja kehitysyhteistyöstä, muutosjohtamisesta ja järjestötoiminnan kehittämisestä. Hän aloitti polkunsa maailmanparantajana yli 30 vuotta sitten salvadorilaisten pakolaisten leirillä Hondurasissa. Sittemmin hän on toiminut useita vuosia Kepa ry:n maajohtajana Nicaraguassa ja työskennellyt yhteensä yli seitsemän vuotta Keski-Amerikan alueella sekä toimittajana että kehitysyhteistyötehtävissä. Miia on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri.

Pitkäaikaisena toiminnanjohtajana Miia on kehittänyt Solidaarisuutta osallistavalla ja innostavalla työotteellaan: tuloksena on ollut järjestön tunnettuuden, painoarvon ja rahoituspohjan laajeneminen. Solidaarisuus on saanut mukaan tuhansia uusia kuukausilahjoittajia samalla kun järjestössä on tehty uusia avauksia mm. kansanvälisessä rahoituksessa.

Miialla on aitoa pelisilmää ja strateginen ote järjestötyön kehittämiseen ja johtamiseen, lähtien etenkin pienten ja keskisuurten kehitysjärjestöjen haasteista ja tarpeista. Miia on aktiivinen keskustelija ja kyvykäs viestijä. Hän on perehtynyt naisen oikeuksien edistämiseen sekä naisiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisyn ja talouden kytköksiin.

Esittävät järjestöt: Solidaarisuus ja Suomen Somalia-verkosto


Vaalivaliokunnalle ehdokasasetteluaikana tullut ehdokas

Ehdolla

 • varsinaiseksi jäseneksi
Risto Pontelan kuva

Risto Pontela

Risto Pontela on pitkään toiminut rauhanliikkeessä Suomen Rauhanliiton varapuheenjohtajana ja Kristillisessä Rauhanliikkeessä. Työelämässään hän on toiminut Setlementtiliitossa ja sosiaaliseen asumiseen liittyvissä työtehtävissä. Hänellä on annettavaa ei vain rauhan ja kehityksen asiakysymyksien tuntemisen kautta, vaan hän on myös järjestöllisten, hallinnon ja taloudellisten kysymysten osaaja työtaustansa takia. Näemme, että olisi hyvä, että Fingon hallituksessa on edustettuna myös rauhankysymysten osaajia, koska kehityskysymysten ja rauhankysymysten välinen ”kohtalonyhteys” ja vuorovaikutussuhde, mm. esim. hauraat valtiot -problematiikkaan liittyen, ovat yhä vahvemmin ajankohtaisesti myös koko kehitysmaaliikkeen agendalla. Risto on ollut Kepan ja siirtymäkauden Fingon hallituksessa.

Esittävä järjestö: Suomen Rauhanliitto ry,
Kannattava järjestö: Suomen Sadankomitea


Vaalivaliokunnalle ehdokasasetteluaikana tullut ehdokas

Ehdolla

 • varsinaiseksi jäseneksi
Piritta Rikkonen

Piritta Rikkonen

Kirkon Ulkomaanavun globaalin ohjelman koordinaattorilla Piritta Rikkosella on yli 15 vuoden alan työkokemus. Piritta on toiminut tehtävissään kansalaisjärjestöjen palveluksessa kansainvälisesti sekä Kirkon Ulkomaanavun tehtävissä Suomessa. Piritta on erikoistunut kehityspolitiikkaan ja ohjelmasuunnitteluun, -hallintaan ja -arviointiin.

Pirittalla on laaja-alaista kokemusta kehitysmaista, yhteistyöstä rahoittajien, YK:n ja erilaisten järjestöjen kanssa sekä kehitysyhteistyöohjelmien suunnittelusta ja hankehallinnasta. Piritan järjestökokemukseen kuuluu sekä pienempiä että suurempia järjestöjä mukaan lukien Concern Worldwide, Mercy Corps ja Action Contre la Faim. Ranskassa asuessaan ja työskennellessään Piritta toimi Medecin du Monde -kansainvälisen verkoston kansainvälisen työn koordinaattorina. Tätä kautta myös kattojärjestöjen kaltaisten toimijoiden työ tuli Piritalle tutuksi.

Työskennellessään Kirkon Ulkomaanavulle Piritta Rikkonen on tehnyt tiivistä yhteistyötä ohjelmatukijärjestöjen ja Fingon kanssa. Tämän yhteistyön pohjalta Piritta tuntee Fingon toimintaa ja on mielellään käytettävissä sen kehittämiseen Fingon hallituksessa vuosina 2020-2022.

Ehdottava järjestö: Kirkon ulkomaanapu,
Kannattavat järjestöt: Ortodoksisen kirkon kansainvälinen diakonia ja lähetystyö Filantropia ry, Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry, Helsingin Diakonissalaitos sekä Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto


Vaalivaliokunnalle ehdokasasetteluaikana tullut ehdokas

Ehdolla

 • varsinaiseksi jäseneksi
Juha Ruippo

Juha Ruippo

Juha Ruippo on toiminut MTK:ssa eri tehtävissä vuodesta 1990. Tällä hetkellä Ruippo on MTK:n kansainvälisten asioiden johtajana Helsingissä. Aikaisemmin hän oli MTK:n Brysselin johtajana 2015 - 2018. Ruippo hoiti aikaisemmin MTK:ssa kehitysyhteistyöhön liittyviä tehtäviä muiden kansainvälisten tehtävien ohella ja oli MTK:n edustajana mm. kehityspoliittisessa toimikunnassa ja Kepa ry:n hallituksessa. Ruippo on toiminnanjohtajana FFD ry:ssä, jonka kehitysyhteistyöhankkeita hallinnoivat MTK, SLC, Pellervo ja ProAgria.

Esittävä järjestö MTK ry


Vaalivaliokunnalle ehdokasasetteluaikana tullut ehdokas

Ehdolla

 • varsinaiseksi jäseneksi
Maija Santalahti

Maija Santalahti

Maija Santalahti on Suomet Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n ehdokas Fingon hallitukseen vuosille 2020-2021. Santalahti on toiminut Suomen Partiolaisten kansainvälisenä asiamiehenä vuosina 2017 ja 2018. Tehtävässään Santalahti vastasi järjestön kansainvälisistä suhteista. Hänen vastuulleen kuuluivat muun muassa ulkoministeriön viestintä- ja globaalikasvatustuella toteutettu globaalikasvatushanke sekä vuoden 2018 haussa ulkoministeriön hanketuen saaneen Ugandassa toteutettavan kehitysyhteistyöhankkeen suunnittelu. Kansainvälisenä asiamiehenä Santalahti toimi järjestön hallituksessa, ja hänellä onkin vahvaa kokemusta suuren järjestön strategisesta johtamisesta ja hallinnosta. Santalahdella on ymmärrystä Fingon jäsenjärjestöjen erilaisista toimintaedellytyksistä, sillä hän on lisäksi toiminut opiskelijaedustajana yliopiston hallinnon eri aloilla sekä partion paikallisyhdistyksen johdossa. Santalahdella on myös omaa kokemusta globaalikasvatuksen toteuttamisesta käytännössä.

Järjestömaailman lisäksi Santalahdella on kokemusta kansainvälisten suhteiden parista valtionhallinnosta, sillä hän on työskennellyt sekä ulkoministeriössä että sosiaali- ja terveysministeriön kansainvälisessä yksikössä. Hän on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri (sosiaalipolitiikka), ja keskittyi opinnoissaan globaaleihin kehityskysymyksiin ja sosiaalipolitiikan rooliin kehityksessä.

Esittävä järjestö: Suomen Partiolaiset


Vaalivaliokunnalle ehdokasasetteluaikana tullut ehdokas

Ehdolla

 • varsinaiseksi jäseneksi
Tove Selin

Tove Selin

Olen hyvin perehtynyt Fingon toimintaan ja olen vuosia sitten ollut Kepan hallituksessa ja vuosina 2013-2016 töissä Kepan Mekong-toimistossa ja tehnyt yhteistyötä myös Kehyksen kanssa jo vuosia sitten.
Olen toiminut monessa suomalaisessa kansalaisjärjestössä ja tunnen hyvin Suomen kehitysmaajärjestökentän myös Mekong-toimiston työstä, olihan se minun kontollani.
Olen aina osallistunut Maailma Kylässä festariin ja tunnen suuren osan järjestöistä siellä.
Haluaisin kehittää Fingosta aidosti kuuntelevan ja vaikuttavan järjestön, joka osaa ottaa jäsenjärjestöt sellaisina kun ne ovat. Jotkut on valmiita antamaan asiantuntemuksensa Fingon käyttöön, jotkut ei.
Vaikuttamistyössä pitäisi reagoida aika nopeasti maailman muutoksiin ja toimia eturintamassa maailman ja Suomen muutoksessa reilummaksi ja oikeudenmukaisemmaksi ja ekologisesti kestävämmäksi Agenda 2030 hengessä.

Esittävä järjestö: Maan ystävät ry

Ehdolla

 • varsinaiseksi jäseneksi
Amu Urhonen

Amu Urhonen

Olen Abilis-säätiön varapuheenjohtaja. Olen tehnyt kehitysyhteistyötä Kynnys ry:ssä vuosina 2004-2019 sekä Abiliksessa vuodesta 2010. Tällä hetkellä olen myös KIOS-säätiön puheenjohtaja. Olen koulutukseltani teologi ja seksuaalineuvoja, sivuaineena opiskelin kehitysmaatutkimusta. Erityisosaamistani ovat vähemmistöjen asema ja seksuaalioikeudet kehitysmaissa.

Ehdottavat järjestöt: Kynnys ry, Abilis-säätiö, Vammaiskumppanuus ry ja Kuurojen Liitto ry


Vaalivaliokunnalle ehdokasasetteluaikana tullut ehdokas

Ehdolla

 • varsinaiseksi jäseneksi
Juha Vauhko

Juha Vauhkonen

Olen kehitysyhteistyön asiantuntija ja ay-toiminnan osaaja. Tällä hetkellä työskentelen SASKin kansainvälisen toiminnan päällikkönä. Minulla on laaja osaaminen suomalaisen ja kansainvälisen ay-liikkeen tekemästä kehitysyhteistyöstä globaalissa etelässä. Lisäksi olen työskennellyt konsultti- ja järjestösektorilla. Minulla on pitkäaikaista kenttäkokemusta vesi- ja sanitaatiohankkeesta Nepalin köyhimmällä alueella, syrjäisessä Kauko-Lännessä. Nykyiset työtehtäväni liittyvät kehitysyhteistyöohjelman johtamiseen, jota toteutetaan kolmella eri mantereella yhteensä kymmenessä maassa.

Esittävä järjestö SASK ry


Vaalivaliokunnalle ehdokasasetteluaikana tullut ehdokas

Ehdolla

 • varsinaiseksi jäseneksi