Fingon syyskokous 2019

Fingon syys- ja vaalikokous 27.11.2019  

Fingon syyskokous 2019 on samalla myös vaalikokous. Fingon ylintä päätäntävaltaa käyttävä toimielin, yhdistyksen vuosikokous, valitsee, joka toinen vuosi Fingon uuden hallituksen. Kevätkokous 26.4. asetti vaalivaliokunnan (VVK), jonka tehtävänä on esittää perusteltu ehdotuksensa yhdistyksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajiksi sekä muiksi hallituksen jäseniksi. VVK tiedottaa tällä sivustolla jäsenistölle vaalien valmisteluprosessista ja tuottaa sivustolle muuta vaaleihin liittyvää aineistoa elokuussa. VVK valitsi järjestäytymiskokouksessaan kesäkuussa puheenjohtajakseen Annukka von Kaufmanin Planista. 

 

Syys- ja vaalikokous pidetään keskiviikkona 27.11.2019 Kuurojen liiton Valkea talossa, Ilkantie 4, Pohjois-Haagassa. Syys- ja vaalikokouksen yhteyteen samalle päivälle on suunnitteilla mm. työpajoja ja jäsenjärjestöjen kehittelemiä ratkaisuja toiminnan kehittämiseksi. Kellonajat ja ohjelman sisältö tarkennetaan ja tiedotetaan hyvissä ajoin ennen syyskokousta.  

 

Lisätietoja:  

jäsenet & toiminnan kehittämisyksikön johtaja  

Timo Lappalainen 

puh. 050 3176 700