Kuvassa on valkoisia kansioita pinossa.
Kuva:
Beatriz Pérez Moya
Unsplash

Asiakirjat

Tälle sivulle on koottu Fingon keskeiset asiakirjat pdf-muodossa.

Fingon ohjelma, strategia ja säännöt

Kepan ja Kehyksen asiakirjat

Linjaukset

Miten linjaukset syntyvät?

Linjaukset ovat Fingon johdolla ja järjestöjen kanssa tiiviissä yhteistyössä laadittuja Fingon teemoihin liittyviä ohjenuoria, jotka ohjaavat päivittäistä vaikuttamistyötä.

Linjaukset toimivat esimerkiksi lausuntojen ja kannanottojen pohjana, ja ne mahdollistavat nopean reagoinnin ja yhteisten kantojen viemisen eteenpäin tehokkaasti.

Linjaukset ovat pitkäjänteisempiä kuin yksittäisiin asioihin laaditut kannanotot.