Kuvassa on valkoisia kansioita pinossa.
Kuva:
Beatriz Pérez Moya
Unsplash

Asiakirjat

Tälle sivulle on koottu Fingon keskeiset asiakirjat pdf-muodossa.

Fingon ohjelma, strategia ja säännöt

Kepan ja Kehyksen asiakirjat

Arvioinnit ja evaluaatiot

Linjaukset

Linjaukset ovat Fingon johdolla ja järjestöjen kanssa tiiviissä yhteistyössä laadittuja Fingon teemoihin liittyviä ohjenuoria, jotka ohjaavat päivittäistä vaikuttamistyötä.

Linjaukset toimivat esimerkiksi lausuntojen ja kannanottojen pohjana, ja ne mahdollistavat nopean reagoinnin ja yhteisten kantojen viemisen eteenpäin tehokkaasti.

Linjaukset ovat pitkäjänteisempiä kuin yksittäisiin asioihin laaditut kannanotot.

Osa linjauksista on Kepan tai Kehyksen hallitusten hyväksymiä, koska ne on tehty ennen Fingon perustamista. Fingo päivittää niitä tarpeen mukaan. 

Miten linjaukset syntyvät?

  1. Sihteeristö tunnistaa tarpeen linjauksen tuottamiselle ja tekee ensimmäisen luonnoksen.
  2. Johtoryhmä arvioi linjauksen tarpeellisuuden.
  3. Mikäli linjaukselle nähdään tarve, jäsenjärjestöt kutsutaan koolle keskustelemaan linjauksen sisällöstä.
  4. Keskustelun pohjalta sihteeristö tuottaa linjauksen ensimmäisen version.
  5. Jäsenille annetaan kahdessa vaiheessa mahdollisuus kommentoida luonnosta ja tuottaa siihen sisältöä.
  6. Sihteeristö tuottaa toisen version jäsenpalautteen pohjalta.
  7. Hallituksen ensimmäisessä käsittelyssä käydään lähetekeskustelu linjauksesta.
  8. Hallituksen toisessa käsittelyssä syntyy lopullinen linjaus.