Palkkiolomake - Payment Form

Käytä tätä lomaketta kun laskutat Fingolta verokortilla maksettavia palkkioita.

Täytä lomake huolellisesti ennen lähettämistä. Palkkioita maksetaan kerran kuukaudessa. Kun lähetät maksumääräyksen viimeistään kuun 4. päivä, niin saat suorituksen tilillesi saman kuun 15. päivä. Lähetä verokorttisi liitetiedostona (PDF) osoitteeseen lasku@fingo.fi. Verokortin puuttuessa palkkiosta peritään 60% ennakonpidätys. Tosite maksetusta palkkiosta lähetetään verkkopankkiisi (Verkkopalkka → Aditro). Lisätietoja saat toimeksiantajaltasi Fingosta.

IN ENGLISH: Please complete the form carefully before sending. Fees are paid once a month. When you submit a payment order no later than the 4th day of a month, you will receive a payment on your account on the 15th. Send your tax card as an attachment (PDF) to lasku@fingo.fi. In the absence of a tax card, a 60% withholding tax is charged on the reward. The receipt of the payment will be sent to your online bank (Online Salary → Aditro). For more information, contact your contract person at Fingo.
Tarkenna mitä työtehtävää, esim. tekstiä, kuvitusta tai tapahtumaa palkkio koskee.
Specify what job, such as text, illustration, or event, is in question.
Verokortin toimitus – Delivery of tax card