Piirroskuva koronaviruksesta

Koronaviruksen vaikutukset järjestöjen toimintaan

Kokoamme tälle sivulle tietoa koronaviruksen aiheuttaman tilanteen vaikutuksista suomalaiselle järjestökentälle ja erityisesti Fingon jäsenjärjestöille. Pyrimme välittämään järjestöjen kannalta oleellista tietoa tilanteesta sekä jakamaan hyödyllisiä vinkkejä järjestöjen työhön. Kaikki sisältö ei välttämättä ole itse tuottamaamme, tärkeintä on, että tietoa on saatavilla ja sitä välitetään.

Jos sinulla tai järjestölläsi on tietoa tai ohjeita siitä, miten toimia eri kysymysten kohdalla, laitathan siitä viestiä meille: pauliina.savola@fingo.fi. Voit näin tukea merkittävällä tavalla toisia järjestöjä, jotka painivat samojen haasteiden parissa.

Fingo toimii täysipainoisesti poikkeustilanteesta huolimatta

Fingon henkilökunta on siirtynyt lähes täysin etätöihin. Vastaanotto Elimäenkadun toimitiloissa on toistaiseksi suljettu, mutta työntekijät tavoittaa henkilökohtaisista numeroista ja sähköpostiosoitteista.

Koulutukset

Fingon järjestämät koulutukset toteutetaan toistaiseksi etäyhteyksien välityksellä. Mikäli jonkin koulutuksen järjestäminen etänä ei onnistu, se siirretään myöhäisempään ajankohtaan. Koulutuksesta vastaava Fingon työntekijä ottaa yhteyttä ilmoittautuneisiin koulutuksen toteutustavasta ja/tai mahdollisesta siirrosta. Koulutusten toteuttamistavasta kerrotaan myös Fingon koulutuskalenterissa.

Kokousten ja muiden tapaamisten järjestäminen

Fingossa lähtökohtaisesti kaikki sisäiset ja ulkoiset tapaamiset järjestetään toistaiseksi etänä, vaikka osallistujien määrä jäisi alle 10 henkilöön. Hallituksen suosituksen mukaisesti olemme sulkeneet myös neuvottelutilamme. Tiloja ei toistaiseksi vuokrata ulkopuolisille, eikä niiden käyttö ole valitettavasti mahdollista myöskään Fingon jäsenjärjestöille. Kannustamme jäseniämme järjestämään tarvittavat tapaamiset etäyhteyksin. 

Järjestöjen rahoitukseen liittyvät kysymykset

Ulkoministeriö on päättänyt luopua suomalaisten kansalaisjärjestöjen omarahoitusvaatimuksesta vuoden 2020 osalta. Tällä pyritään tukemaan järjestöjen kykyä toteuttaa kehitysyhteistyötä ja keskittyä tuloksia tuottavaan toimintaan vallitsevissa poikkeuksellisissa oloissa, myös hankaloituneet varainhankinnan mahdollisuudet huomioiden. 

Lisätietoja löytyy Ulkoministeriön Kansalaisyhteiskuntayksikön KEO-30:n kokoamista yleislinjauksista ja ohjeista koronaviruksen vaikutuksista ohjelma- ja hanketoimintaan. Ulkoministeriön humanitaarisen avun ja politiikan yksikkö on ollut suoraan yhteydessä humanitaarista rahoitusta saaneisiin järjestöihin. 

Kolme ajallisesti akuuteinta nostoa

Hanketuen hakuaika  

Ulkoministeriö tiedostaa koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen tuomat haasteet myös hankesuunnittelulle ja hankehakemusten viimeistelylle. Hakukierrokseen osallistumisen kannalta lähtökohtana on, että hakulomake toimitetaan sähköisen asioinnin kautta ministeriölle määräaikaan mennessä (31.3.2020 klo 16.15). Ulkoministeriö ymmärtää, että hakijoille voi erityisesti nykytilanteen poikkeuksellisuus huomioon ottaen syntyä tarve täydentää hakemuksiaan hakuajan umpeutumisen jälkeen. Täydennykset toivotaan 17.4.2020 mennessä, jotta ne voidaan huomioida arvioinnissa. 

Raportointimääräajat 

Hanketuen, VGK-tuen ja toiminta-avustusten vuosiraportoinnin määräaika on tavanomaisesti 30.4. Tilanne huomioiden KEO-30 on päättänyt antaa näiden tukimuotojen vuoden 2019 vuosiraportoinnille kaksi viikkoa lisäaikaa 15.5.2020 saakka. 

Perustietoilmoitusten toimittaminen 

Tukea saavien järjestöjen tulee vuosittain toimittaa perustietoilmoitus sisältäen mm. yhdistyksen/säätiön edellisen vuoden toimintakertomuksen, hallituksen allekirjoittaman tilinpäätöksen ja tarkastuskertomuksen. Ymmärrettävästi moni keväälle suunniteltu vuosikokous tulee nyt siirtymään myöhempään ajankohtaan. Perustietoilmoituksille ei ole varsinaista määräaikaa, vaan ne toimitetaan, kun vuosikokoukset on pidetty ja siihen vaadittavat asiakirjat ovat saatavilla. Hanketuen hakukierrokselle osallistuvien järjestöjen tulee kuitenkin toimittaa perustietoilmoitus saadakseen haussa tarvittavan vastaanottokuittauksen. Perustietoilmoitusta voi kuitenkin täydentää vaadittavilla liitteillä myöhemmässä vaiheessa. 

***

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA on koonnut muun muassa rahoitusehtoihin ja toiminnan käyttötarkoituksen muutokseen liittyviä ohjeita sivustolleen.  

Opetus- ja kulttuuriministeriön sivustolta (sivun alaosassa) löytyy valtionavustuksiin- ja osuuksiin liittyvää ohjeistusta.

Opetushallituksen verkkosivulta löytyy ohjeita valtionavustuksia hyödyntäville toimijoille. Kysymyksiä ja vastauksia -sivulle on koottu useimmin kysyttyjä kysymyksiä. Ohjeita löytyy varhaiskasvatuksen, yleissivistävän koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen avustusten saajille, Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmia toteuttaville sekä Kansalaisten Eurooppa -hankkeisiin liittyen.

Kirkkohallituksen ohjeistus kolehdin keräämisestä (hieman alempana sivulla) ja osallistumismahdollisuuden tarjoamisesta keräysluvan omaavien järjestöjen rahankeräyksiin. 

Talousasioiden hoitaminen poikkeustilanteessa 

Verotus 

Verottajalta voi anoa lisäaikaa veroilmoituksen jättämiseen sekä neuvotella verojen maksamiseen pidennystä.  

Suosittelemme tilaamaan myös Verohallinnon uutiskirjeet yrityksille sekä yhdistyksille ja säätiöille.

TyEL maksujen lykkäys 

Elinkeinoelämän keskusliiton uutinen asiasta.

Lykkäyksestä tulee sopia oman työeläkeyhtiön kanssa. 

Muita tietoja ja neuvoja

Suomen Yrittäjien kokoamaa tietoa ja neuvoja yrityksille ja pientyönantajille koronakriisin vaikutuksista

Vuosikokousten pitäminen

Useimmilla jäsenjärjestöillä on sääntömääräiset vuosikokoukset huhti-toukokuussa.

Tähän mennessä Fingoon tulleissa tiedusteluissa on kysytty vuosikokouksen laillisuuteen vaikuttavista seikoista, kuten kokouskutsun perillemenon varmistamisesta tai kokouksen pitämisestä etäkokouksena.

Olennaisinta vuosikokouksen laillisuuden osalta on se, että kutsu on toimitettu järjestön omissa säännöissä mainitussa määräajassa (esim. kolme viikkoa ennen kokousta) ja siten, että sillä on mahdollisuus tavoittaa koko jäsenistö (esim. kirjeitse, sähköpostin välityksellä jne).

Yhdistyslain perusteella valtuuttamiseen ja etäosallistumisen järjestämiseen vaaditaan yleensä sääntömääräys. Yhdistyslaissa etäosallistumisesta on säädetty muun muassa 17 §:ssä. 

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry suosittaa jäsenjärjestöilleen, että sääntömääräinen kokous voidaan siirtää säännöissä määrättyä aikaa myöhemmäksi, jos sen pitämisen arvioidaan aiheuttavan terveydelle vaaraa.

Opintokeskus Sivis ja Soste järjestivät Yhdistysten vuosikokoukset poikkeustilan aikana -webinaarin 27.3. Linkki seminaarin tallenteeseen.

Katso myös Sosten korona-sivusto.

Työkaluja ja linkkejä

Howspace antaa työtilansa ilmaiseksi käyttöön vapaaehtoishankkeille, joiden tavoitteena on lieventää koronaepidemian vaikutuksia.

Kattava listaus online-fasilitoinnin työkaluja, sisältää tietoa mm. käyttötarkoituksista ja hinnoittelusta.

Civicuksen koronasivusto (analyyseja, kannanottoja ja näkökulmia eri puolilta maailmaa)

Pelastakaa Lapset -järjestön infopankki koronaviruksesta.

Pelastakaa Lasten sivuilta löytyy myös verkkokoulutuskurssseja kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun parissa toimiville järjestöille muuttuneessa tilanteessa.

Globaalikasvatus.fi-sivuston etusivulle on koottu etäopetukseen sopivia globaalikasvatusmateriaaleja eri kouluasteille. Ilmoita materiaalivinkkisi opettajien ja etäopetuksen tueksi Globaalikasvatus.fi:n vinkkipankkiin. Nostamme erityisesti kevään ajan vinkkejä aktiivisesti esiin myös some-kanavissa, jotta ne tavoittaisivat mahdollisimman hyvin etäopiskelumateriaalien kanssa painiskelevaa opettajakuntaa. Vinkit voit lisätä kätevästi sivustolta löytyvällä verkkolomakkeella

Muista matkustusilmoitus

Jos järjestösi henkilökuntaa tai vapaaehtoisia on vielä matkalla ulkomailla, muistutathan heitä täyttämäään pikaisesti matkustusilmoituksen. Tämän avulla Ulkoministeriö kartoittaa suomalaisten määrää eri kohteissa. 

Tilannekatsaukset julkisuuteen

Keskustelemme tilanteesta päivittäin suomalaisten ja eri puolilla maailmaa toimivien järjestöjen kanssa. Pyrimme nostamaan julkiseen keskusteluun poikkeustilan vaikutuksia koko järjestösektorin ja kansalaisyhteiskunnan toimintaan ja tulevaisuuteen, tuomaan esiin suomalaisten järjestöjen työtä tilanteessa eri puolilla maailmaa sekä painottamaan erityisesti kehittyvien maiden näkökulmaa aiheeseen.

Toivomme voimia ja jaksamista jokaiselle haastavaan tilanteeseen. Yhdessä tekemällä selviämme varmasti monta oppia ja kokemusta viisaampina. 

Vammaisten ihmisten huomioiminen koronakriisissä

International Disability Alliance (IDA) on koonnut 10 suositusta vammaisten ihmisten huomioimiseen koronaviruksen aiheuttamassa kriisitilanteessa. 

Eurodadin järjestämä mielenosoitus Brysselissä. Kuvituskuva.

Kansainvälisen veropolitiikan rakenteellinen uudistaminen ja muiden globaalia vero-oikeudenmukaisuutta edistävien tavoitteiden saavuttaminen on hidasta puurtamista, mutta asioita myös nytkähtää eteenpäin. Helmikuun hyviä uutisia ovat FACTI-paneelin loppuraportin suositukset ja suuyritysten julkista maakohtaista raportointia koskevan direktiivin käsittelyn eteneminen EU:ssa.
Lue lisää »