Outi Hakkarainen

Outi Hakkarainen

Kirjoittaja työskentelee Fingossa kestävän talouden asiantuntijana.

Outi Hakkarainen

Laaja joukko eurooppalaisia järjestöjä lähetti kannustuskirjeen ryhmälle meppejä, jotta Euroopan parlamentti pysyisi tiukkana EU:n suuryritysten julkista maakohtaista veroraportointia koskevissa neuvotteluissa. Kirje lähetettiin niille mepeille, jotka ovat toimineet erityisesti asian eteen. Suomalaisista ovat mukana Heidi Hautala ja Sirpa Pietikäinen. Varsinaiset poliittiset neuvottelut alkavat torstaina 15. huhtikuuta.
Lue lisää »
Kuvituskuva. Verotus.

Ulkoministeriö tuoreen linjauksen tavoitteena on varmistaa, että kehitysyhteistyövaroin tuettavat yritykset toimivat verovastuullisesti. On hienoa, että Suomi huomioi kehitysyhteistyössään verotuksen oikeudenmukaisuutta ja yritysten vastuullisuutta. Linjauksen todelliset ohjausvaikutukset kuitenkin tarkentuvat vasta, kun yritystuki-instrumentit huomioivat linjauksen vaatimukset omissa rahoituskriteereissään.
Lue lisää »
Eurodadin järjestämä mielenosoitus Brysselissä. Kuvituskuva.

Kansainvälisen veropolitiikan rakenteellinen uudistaminen ja muiden globaalia vero-oikeudenmukaisuutta edistävien tavoitteiden saavuttaminen on hidasta puurtamista, mutta asioita myös nytkähtää eteenpäin. Helmikuun hyviä uutisia ovat FACTI-paneelin loppuraportin suositukset ja suuyritysten julkista maakohtaista raportointia koskevan direktiivin käsittelyn eteneminen EU:ssa.
Lue lisää »
EU-kokouksen henkilöitä

Euroopan unionin komissio teki huhtikuussa 2016 esityksen julkisesta maakohtaisesta raportoinnista (country-by-country-reporting, CBCR). Se oli vain joitakin päiviä Panaman paperien julkistamisen jälkeen, mutta esityksen taustalla oli jo kesäkuussa 2015 käynnistynyt arviointi siitä, millaisia vaikutuksia koituisi, jos EU soveltaisi monikansallisiin yrityksiin julkista raportointia koskevia vaatimuksia.
Lue lisää »
YK:n jäsenmaat allekirjoittivat 25. syyskuuta 2015 maailman uudet kestävän kehityksen tavoitteet.

Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen on vaakalaudalla, selviää torstaina julkaistusta globaalin kestävän kehityksen The Future is Now: Science for Achieving Sustainable Development -raportista. Siinä arvioidaan tieteellisen tutkimuksen pohjalta syyskuussa 2015 hyväksytyn Agenda 2030 -ohjelman ensimmäisiä vuosia. Huolestuttavan tuloksen lisäksi raportti tarjoaa myös ratkaisuja, kirjoittaa Fingon asiantuntija Outi Hakkarainen.
Lue lisää »