Jussi Kanner

Jussi Kanner

Kirjoittaja toimii Fingossa kestävän kehityksen asiantuntijana.

Kuvituskuva

Kestävän kehityksen tavoitteiden täyttäessä kolme vuotta on aika tehdä katsaus Euroopan unionin tilanteeseen. Eriarvoisuus jatkaa meillä yhä kasvuaan, selviää Eurostatin vuosittaisesta raportista. Tulokset riippuvat kuitenkin pitkälti valituista mittareista, joten mitä tällainen raportti oikeastaan kertoo kestävän kehityksen tilasta?
Lue lisää »
Kuvituskuva

Kestävää kehitystä tukeva politiikkajohdonmukaisuus (Policy Coherence for Sustainable Development, PCSD) on tunnustettu Agenda 2030:n toimeenpanon ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta välttämättömäksi periaatteeksi. Suomessa kestävää kehitystä mitataan seurantakoreilla, joista yksi koskee globaalia vastuuta ja politiikkajohdonmukaisuutta.
Lue lisää »
Kuvituskuva

Reilun vuoden kestänyt EU:n kehityspolitiikan reivaus saatiin vihdoin päätökseen, kun uusi kehityspoliittinen konsensus allekirjoitettiin Brysselissä 7. kesäkuuta. Kehitysyhteistyöjärjestöt ovat seuranneet konsensuksesta käytyjä EU:n jäsenmaiden keskinäisiä ja instituutioiden välisiä neuvotteluja suurella mielenkiinnolla, ja lopputulos jättää väistämättä hämmentyneen vaikutelman. Jäsenmaat, komissio ja parlamentti onnistuivat tehtävässään vain osittain. Osittain ne epäonnistuivat täysin.
Lue lisää »