Jaana Viirimäen kuva

Jaana Viirimäki

Kirjoittaja vastaa Mahdollisuuksien torien sekä järjestöjen vapaaehtoistyön tukemisesta.