Kehitysyhteistyö (page 2)

20 marras 2019

Loogisen viitekehyksen lähestymistapa (Logical Framework Approach, LFA) on laajalti käytetty työkalu hankevalmisteluun. LFA:n käyttöä vaaditaan esimerkiksi EU:n rahoittamissa kehitysyhteistyöshankkeissa. Koulutus on jatkoa 23.10. järjestettävälle Kehitysyhteistyöhankkeen suunnitelu osa 2: Lähestymistavat ja tausta-analyysit -koulutukselle.
Lue lisää »