EU-puheenjohtajuus

Kampanjakuva

Suomea pidetään kansainvälisesti usein sukupuolten välisen tasa-arvon mallimaana. Viime vuosina tasa-arvoasioissa on kuitenkin otettu jopa takapakkia ympäri maailman. Taantumukselliset arvot ja kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestelmän haastaminen ovat nousussa myös Euroopassa. Siksi suomalaiset järjestöt halusivat haastaa ministerit kertomaan, millaisia konkreettisia toimia he tekivät tasa-arvon eteen Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella.
Lue lisää »
EU-kokouksen henkilöitä

Euroopan unionin komissio teki huhtikuussa 2016 esityksen julkisesta maakohtaisesta raportoinnista (country-by-country-reporting, CBCR). Se oli vain joitakin päiviä Panaman paperien julkistamisen jälkeen, mutta esityksen taustalla oli jo kesäkuussa 2015 käynnistynyt arviointi siitä, millaisia vaikutuksia koituisi, jos EU soveltaisi monikansallisiin yrityksiin julkista raportointia koskevia vaatimuksia.
Lue lisää »
Ministeri Hanna Kosonen

Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen on aina ajankohtaista niin kansallisilla kuin kansainvälisillä foorumeilla, samoin kuin jokaisen meidän omassa arjessa tekoinamme ja asenteinamme.
Lue lisää »
Ministeri Aino-Kaisa Pekosen tasa-arvoteko

Sukupuolten tasa-arvo on vahvasti esillä Suomen hallitusohjelmassa ja EU-puheenjohtajakauden ohjelmassa. Sosiaali- ja terveysministeriön alalla pääteemoja ovat olleet hyvinvointitalous, työsuojelu sekä sukupuolten välinen tasa-arvo, jotka liittyvät myös toisiinsa.
Lue lisää »