COVID-19

11 kesä 2020

Kansainvälinen web-konferenssi Multidimensional resilience - smallholder producers and farmers managing risks nostaa esille globaalin etelän pienviljelijöiden ja puuntuottajien monimuotoisen tarpeen sopeutua ja hillitä riskejä muuttuvissa olosuhteissa. Erityisesti maailmanlaajuisten kriisien edessä pienviljelijä- ja puuntuottajayhteisöt ovat erityisen haavoittuvassa asemassa.  
Lue lisää »
2 kesä 2020

Tilaisuuden aikana kuulemme komission painopisteistä, ajankohtaisista toimista ja tulevaisuuden näkymistä kansainvälisten kumppanuuksien näkökulmasta, käymme keskustelua kansalaisjärjestöjen roolista EU:n globaalissa toiminnassa ja pohdimme, miten voimme yhdessä saada aikaiseksi muutosta.
Lue lisää »