Afrikka

Urpilainen

Koronapandemia ja järjestöjen merkitys kestävän kehityksen edistämisessä – esimerkiksi nämä teemat nousivat esiin EU:n kansainvälisten kumppanuuksien komissaari Jutta Urpilaisen ja kehitysjärjestöjen webinaarissa. Fingon järjestämään tilaisuuteen osallistui lähes 90 henkilöä.
Lue lisää »
Afrikka kartta

Geopoliittisessa pelissä ollaan tilanteessa, jossa monet maanosat, valtiot ja yksittäiset toimijat yrittävät asemoitua mielekkäällä tavalla suhteessa toisiinsa. Strategisen kumppanuuden vahvistaminen esimerkiksi Afrikan maiden kanssa löytyy EU:n painotuksista ja Suomen hallitusohjelmasta.
Lue lisää »