Vieraskolumni

Tyttöjen oikeus teknologiaan ei toteudu

Tämän päivän maailmassa digitaalinen lukutaito on lähes yhtä tärkeää kuin perinteinen lukutaito, mutta digikuilu sukupuolten välillä on suuri ja jopa kasvamassa, kirjoittaa Plan International Suomen Emma Winiecki.
Emma Winiecki
27.4.2017

Osallistuin keväällä Vietnamissa työpajaan, jossa hyödynnettiin Minecraft-peliä kaupunkisuunnittelun välineenä. Pääkaupungissa Hanoissa järjestetyssä työpajassa paikalliset tytöt pääsivät Minecraftin avulla suunnittelemaan virtuaalisesti omaa asuinaluettaan turvallisemmaksi ja rakentamaan erityisesti naisille sekä tytöille parempaa ympäristöä.

Lastenoikeusjärjestö Plan Internationalin ja YK-järjestö UN Habitatin ”Block by Block” -työpajan tavoitteena oli antaa tytöille ääni sekä välineet osallistua heitä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Tarkoitus oli myös tuoda tyttöjen tarpeet kaupunkisuunnitteluun. Työpajan päätteeksi paikalliset viranomaiset sitoutuivat toteuttamaan osan tyttöjen ehdotuksista.

Tyttöjen aito halu parantaa yhteisöään kokonaisuudessaan teki minuun vaikutuksen. Monet tyttöjen ehdottamista parannusehdotuksista tähtäsivät esimerkiksi vammaisten ja kodittomien aseman parantamiseen. Minecraft tarjosi erinomaisen työkalun tukea tyttöjen osallistumista ja samalla opettaa heille uudenlaisia digitaitoja, joista on hyötyä myöhemminkin.

Naisia, joilla ei ole matkapuhelinta, on maailmassa 200 miljoonaa enemmän kuin miehiä.

* * *

Teknologia on aina väline, ei itseisarvo – mutta oikein käytettynä se voi olla tehokas ja innostava tapa tuoda erityisesti nuoret mukaan heitä koskevaan päätöksentekoon. Minecraft-työpaja on hyvä esimerkki siitä, miten digitaalisia työkaluja voidaan hyödyntää kehitysyhteistyössä naisten ja tyttöjen aseman parantamiseksi.

Digikuilu sukupuolten välillä on suuri ja valitettavasti jopa kasvamassa. Naisia, joilla ei ole matkapuhelinta, on maailmassa 200 miljoonaa enemmän kuin miehiä. Miehillä on naisia parempi pääsy internetiin, ja sukupuolten välinen kuilu internetin käyttäjien suhteen on kasvussa.

Miehet dominoivat teknologia-alaa kaikkialla maailmassa, eikä naisten ja tyttöjen vähäistä osallistumista voida selittää vain kiinnostuksen puutteella. Tiukkaan juurtuneet stereotypiat tietokoneista ja teknologiasta miesten ja poikien alana vaikeuttavat naisten ja tyttöjen mahdollisuuksia hakeutua teknologisille aloille. Ne antavat myös väärän kuvan sukupuolen vaikutuksesta yksilöiden kykyihin ja mahdollisuuksiin. Kun teknologian ja digitaalisten työkalujen suunnittelu tapahtuu pääasiassa miesten käsissä, naisten ja tyttöjen mielipiteet sekä tarpeet jäävät helposti näkymättömiksi.

Teknologian käyttäminen ja siitä hyötyminen on tyttöjen ja naisten oikeus.

* * *

Tänään vietetään kansainvälistä tytöt ja teknologia -päivää (Girls in ICT Day). Tytöt tarvitsevat teknologiaa pärjätäkseen digitalisoituvassa maailmassa, niin länsimaissa kuin kehitysmaissakin. Sukupuolten välisen tasa-arvon eteen on tehty paljon työtä ja saavutettu paljon edistystä, mutta lisää ponnisteluja tarvitaan. Jos globaalissa tasa-arvotyössä ei oteta huomioon teknologian ja digitaitojen merkitystä tyttöjen ja naisten itsenäistymiselle, tiedon hankinnalle, osallistumiselle ja työllistymismahdollisuuksille, kuilua sukupuolten välillä ei saada millään kurottua umpeen.

Teknologia ei ole taikasauva, eikä tabletti tai älypuhelin itsessään paranna sukupuolten tasa-arvoa tai edistä naisten ja tyttöjen oikeuksia. Teknologian avulla on kuitenkin mahdollista kehittää uudenlaisia, tehokkaampia keinoja tasa-arvon edistämiseksi.

Ennen kaikkea teknologian käyttäminen ja siitä hyötyminen on tyttöjen ja naisten oikeus. Tytöillä ja naisilla tulee olla tasa-arvoinen mahdollisuus hyödyntää teknologisia ratkaisuja oman elämänsä parantamiseksi ja omien mielipiteidensä esiin tuomiseksi. Tyttöjen ja naisten kuuluu olla mukana luomassa uutta teknologiaa ja digitaalisia työkaluja vuoden jokaisena päivänä, kaikkialla maailmassa.