Vieraskolumni

Työtä, jota jokainen voi tehdä

Mitä vapaaehtoistoiminta on? Erään määritelmän mukaan se on omaehtoista ja palkatonta työtä, jossa arvostetaan enemmänkin elämänkokemusta ja sydämen sivistystä kuin työnhakijan tietoja ja taitoja.
Timo Heinonen
8.6.2010

Timo Heinonen2000-luvulla tehdyssä tutkimuksessa kaksi viidestä suomalaisesta ilmoittaa tekevänsä vapaaehtoistyötä. Jopa joka toinen olisi kiinnostunut vapaaehtoistöistä, jos joku vaan kysyisi. Olemme kuitenkin vielä kaukana esimerkiksi Yhdysvaltain tai Britannian luvuista: puolet niiden kansalaista ilmoittaa tekevänsä vapaaehtoistyötä.

Merkille pantavaa on myös se, että vapaaehtoistöihin käytetyt tuntimäärät ovat huimia. Suomalaiset ilmoittavat tekevänsä vapaaehtoisesti jopa neljä tuntia viikossa erilaisia töitä. Tämä on huomattava määrä, kun ajatellaan nykyistä kiireistä elämäntahtia ja varsinaisen työelämän viemiä tunteja.

Mikä sitten saa ihmiset antamaan vapaa-ajastaan muiden auttamiselle? Usein vastaus on puhtaasti auttamisenhalu. Yhä useammille tärkeää on myös halu oppia uutta ja saada uusia, hyödyllisiä kokemuksia. Ehkäpä vapaaehtoistyö katsotaan eduksi myös työnhaussa.

***

Nykyään vapaaehtoistyöhön myös kannustetaan entistä enemmän. Euroopan neuvosto onkin nimennyt vuoden 2011 aktiivista kansalaisuutta edistävän vapaaehtoistyön vuodeksi. Tämän tarkoituksena on nostaa esiin ja tukea vapaaehtoistoimintaa, joka on Euroopan laajuisestikin ajateltuna yksi aktiivisen kansalaisuuden ja demokratian keskeisistä ulottuvuuksista.

Nämä ovat suuria sanoja, mutta erityisen totta. Yhteiskunta tarvitsee monellakin tapaa vapaaehtoistyötä, eikä sitä voida liikaa arvostaa.

Myös me eduskunnassa olemme ottaneet haasteen vastaan. Kansanedustajista koostuva eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä on omalta osaltaan vaikuttamassa vapaaehtoistyön arvostukseen suomalaisessa yhteiskunnassa. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa tapa, vaan ryhmä on haastanut kaikki kansanedustajat mukaan talkoisiin.

Vuoden alusta startannut kampanja haastaa kansanedustajat lahjoittamaan päivän verran aikaansa jonkin tärkeäksi kokemansa kohteen hyväksi. Tähän mennessä 63 kansanedustajaa on ottanut haasteen vastaan.

Monet kansanedustajat ovat ilmoittaneet auttelevansa päivän ajan kouluissa ja päiväkodeissa, vanhustentaloissa ja nuorten nettipalstapäivystyksessä. Esimerkiksi kansanedustaja Sampsa Kataja (kok.) on lupautunut partioleirille kokiksi.

***

Olen jo useamman vuoden ajan viettänyt päivän silloin, toisen tällöin erilaisissa vapaaehtoistöissä. Näissä tilanteissa saa hyvän mielen lisäksi usein sen parhaan palautteen päätöksenteon tueksi.

Tänä keväänä sain kunnian osallistua puutalkoisiin Juha Miedon (kesk.) kanssa. Täytyy sanoa, että suosittelen ehdottomasti. Ammattimies pilkkoi puut ja minä pinosin. Sellaista se vapaaehtoistyö on. Jokainen tekee taitojensa mukaan.

Useimmiten vapaaehtoistyö on näkymätöntä ja sitä tehdään huomaamatta. Urheiluseurat ja erilaiset järjestöt ovat tästä erinomaisia esimerkkejä. Kiitos heille. Mutta kuuluisitko sinäkin siihen 60 prosenttiin suomalaisista, joka tekisi vapaaehtoistyötä, jos joku vaan kysyisi? Otatko haasteen vastaan?

Kirjoittaja on Kokoomuksen kansanedustaja. Kepan verkkokolumneissa esitetyt mielipiteet ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Kepan virallista kantaa.