Vieraskolumni

Salaiset neuvottelut IMF:n kanssa, taas kerran

Nicaraguan hallitus on jälleen kerran päättänyt neuvotella salaa IMF:n kanssa maan tulevaisuuteen vaikuttavista päätöksistä.
Adolfo José Acevedo Vogl
27.3.2007

Adolfo José Acevedo Vogl MANAGUA -- Viidennet sopimusneuvottelut Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n kanssa alkoivat Nicaraguan pääkaupungissa Managuassa maaliskuun puolivälissä. Vanha ohjelma IMF:n kanssa päättyi viime joulukuussa.

Ratkaistavina ovat kysymykset, jotka vaikuttavat jokaisen nicaragualaisen elämään - emme siis voi hyväksyä, että niistä päättävät suljettujen ovien takana virkamiehet ja kansainväliset rahoituslaitokset.

Uudella sopimuksella on ratkaiseva merkitys, kun punnitaan esimerkiksi sitä, onnistuuko Nicaragua saavuttamaan YK:n vuosituhattavoitteet tai asumista, koulutusta, terveydenhuoltoa, ruokaturvaa ja vettä koskevat kansalliset kehitystavoitteet.

Tähän mennessä alkuvuodesta virkaan astunut presidentti Daniel Ortegan hallitus ei ole osoittanut selkeää sitoutumista vuosituhattavoitteisiin, eikä tavoitteita ole priorisoitu budjetoinnissa.

Uuden sopimuksen tärkeyttä perustellaan muun muassa budjettituen varmistamisella. Niin sanotun budjettitukiryhmän - eli suoraan Nicaraguan budjettiin apua kanavoivien avunantajamaiden - yhtenä ehtona maksusuorituksille on ohjelma IMF:n kanssa. Ryhmän tuki on noin 115 miljoonaa dollaria maan budjettiin eli noin seitsemän prosenttia koko budjetista.

Virallisesti avunantajien ja Nicaraguan välisessä sopimuksessa ei missään mainita, että ohjelma IMF:n kanssa olisi ehto tuelle. Yksittäiset ryhmän jäsenet, kuten Suomi ja Ruotsi, ovat jopa asiaa kysyttäessä kiistäneet, että näin olisi. Noin kuukausi sitten avunantajat kuitenkin ryhmänä myönsivät sopimuksen vaatimuksekseen.

***

Neuvotteluissa IMF:n kanssa ei ratkaista vain puhtaasti teknisiä asioita, vaan keskiössä ovat todella tärkeät kysymykset. Hallituksen tulisi keskustella avoimesti uudesta sopimuksesta kansalaisten kanssa sen sijaan, että maata ja sen kansaa koskevat päätökset tehdään salamyhkäisesti valuuttarahaston edustajien kanssa.

IMF on julkaissut listan neuvottelupöydässä keskusteltavista vaatimuksista. Päätettävänä on perustavaa laatua olevia kysymyksiä, kuten esimerkiksi sosiaaliturvan uudistaminen. Valuuttarahasto vaatii kattavia muutoksia: kansallista sosiaaliturvaa hallinnoivan instituutin INSS:n pitäisi muuttua kannattavammaksi muun muassa nostamalla eläkeikää ja leikkaamalla eläkkeitä.

Pahimmillaan 130 dollarin kuukausipalkkaa työstään ansainnut opettaja saisi uudistusten jälkeen eläkkeenä vain 26 dollaria kuussa eli 20 prosenttia palkastaan. Tällä hetkellä vastaavaa palkkaa ansainnut opettaja saa 60 prosenttia palkastaan eli 78 dollaria eläkettä kuussa, sekin alle kolme dollaria päivässä.

***

Uudella hallituksella on myös muuta pohdittavaa edessään.

Tällä hetkellä esimerkiksi sisäisen velan hoitoon uppoaa merkittävä osa maan vähistä resursseista. Kyse on valtion velasta maan yksityissektorille eli pankeille. Velka syntyi muun muassa vuoden 2000 pankkikonkurssien yhteydessä, kun hallitus perusteettomasti ryntäsi konkurssipankit adoptoineiden rahalaitosten tueksi ja kattoi ottamallaan velalla konkurssipankkien tappiot.

Sisäinen velka pitäisi järjestellä uuteen uskoon perinpohjaisesti. Varoja tulisi kohdentaa terveys- ja opetussektorille sekä kunnille, joissa rahoille olisi käyttöä. Tätä valuuttarahasto ei ole sallinut, vaan tähän mennessä muun muassa juuri terveys- ja opetussektorin budjetit ovat niitä, joita on tiukennettu, jotta velka on voitu hoitaa säntillisesti.

Samalla hallitus voisi lopultakin remontoida piinallisen regressiivisen verojärjestelmän progressiiviseksi eli kasvattaa veroprosenttia tulojen mukaan.

Muun muassa näiden uudistusten avulla pystyttäisiin vapauttamaan varoja, joita pitäisi voida sijoittaa ihmisten aseman parantamiseen ja perusinfrastruktuuriin.

***

Hallituksen ja IMF:n neuvotteluiden on määrä jatkua huhtikuussa. Kyseessä on enemmän kuin taloudellinen ohjelma, josta riippuu muun muassa valuuttarahaston tuki maalle. Puntarissa on kansalaisten oikeus pohtia ja päättää tulevaisuudestaan. Demokratian täytyy tarkoittaa mahdollisuutta valita vaihtoehtojen välillä.

Kirjoittaja on Nicaraguan kansalaisyhteiskunnan yhteistyöelimen, Coordinadora Civilin talouskomission jäsen. Kepan verkkokolumneissa esitetyt mielipiteet ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Kepan virallista kantaa.