Vieraskolumni

Naisiin kohdistuva väkivalta pitää lopettaa Nicaraguan kodeissa

Nicaraguan valtion täytyy puuttua nopeasti kodeissa tapahtuvaan perhe- ja seksuaaliväkivaltaan. Yksi puuttumiskeinoista on koulutus - nuorten on opittava, ettei lyömistä ja ahdistelua tarvitse sietää.
Eloisa Ibarra
19.5.2008

Eloisa IbarraVirallisten tilastojen ja arvioiden mukaan naiset muodostavat suurimman ja köyhdytetyimmän osan Nicaraguan kansasta. He ovat siis kaikista heikoimmassa asemassa yhteiskunnassa ja heidän ihmisoikeuksiaan loukataan kaikista useimmin.

Lisäksi - ja siitä huolimatta - Nicaraguan naiset ovat työntekijöitä, yrittäjiä ja vahvasti vastuussa lastensa hyvinvoinnista ja ylläpidosta. Vastuutaan pakenevien isien määrä on nimittäin huomattavan korkea.

Köyhyys heikentää äitien ja perheiden mahdollisuuksia tarjota lapsilleen turvallinen kasvuympäristö. Erityisen kurjaa on, että kansallisen poliisin lukujen mukaan suuri osa rikoksista tapahtuu kodin seinien sisällä.

Perhe- ja seksuaaliväkivalta eivät ole naisten ainoita ongelmia. Niiden lisäksi naisia kiusaavat muut vaikeudet, joita he kohtaavat päivittäisessä elämässä. Henkinen rasitus taas näkyy negatiivisesti sekä kotona että työympäristössä.

* * *

Perheväkivaltaan liittyvät rikokset jäävät usein rankaisematta. Jos rahaa tai aikaa puuttuu, naisten tapaukset jäävät usein käsittelemättä loppuun asti - kanteet jätetään puoliväliin, oikeuslaitoksen kiemuroihin. Usein jo koko oikeuskäsittely tekee naisesta uhrin, joka saa kärsiä; arvet aukeavat ja tuska lisääntyy. Rikoksen tekijä sen sijaan selviää ilman lain hänelle määräämää rangaistusta.

Yhtenäistä perhe- ja seksuaaliväkivallan vastaista politiikkaa ei ole olemassa, vaikka se auttaisi kaikkia julkisia laitoksia toimimaan yhdessä ja yhteinen suunta mielessään tutkinnassa, rangaistuksissa ja uhrien ja heidän perheidensä tarvitseman tuen varmistamisessa.

Myös yksityinen sektori pitäisi saada mukaan perhe- ja seksuaalirikosten vastaiseen taisteluun. Seksuaalinen häirintä on usein hyväksyttyä yksityisellä puolella, ja sitä pidetään jopa melkein normaalina toimintana, jota naisten tulee sietää. Naisilla pelissä voivat olla työpaikan pitäminen ja perheen toimeentulo.

Valtion yhtenäinen politiikka mahdollistaisi, että koululaitos - koulut ja yliopistot - välittäisivät perhe- ja seksuaaliväkivallan vastaisia viestejä, jotta lapset ja nuoret ymmärtäisivät, mistä on kysymys ja oppisivat, ettei kumpaakaan pidä sietää.

Kansallisen poliisin tilastoja katsoessa on selvää, että kaikkien viranomaisten on keskusteltava aiheesta. Maan kehittyminen ei ole mahdollista, jos naiset, maan enemmistö, ovat syrjittyjä ja alistettuja väkivallalle ja kärsimykselle, joka ei anna heille edes henkilökohtaisella tasolla tilaisuutta kehittyä.

 

Kirjoittaja työskentelee toimittajana nicaragualaisessa El Nuevo Diario -sanomalehdessä. Kepan verkkokolumnistien esittämät mielipiteet ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Kepan virallista kantaa.