Vieraskolumni

Naisen ruumis ja politiikka

Naisen ruumis on toiminut ikiajat politiikan välikappaleena ja vaihdon välineenä niin valtioiden, yhteisöjen kuin yksilöidenkin tasolla. Viimeisin esimerkki on aborttiin liittyvä poliittinen lehmänkauppa katolisen kirkon ja poliittisten puolueiden välillä Nicaraguan vaalien alla.
30.10.2006

Naisten seksuaali- ja lisääntymisoikeudet ovat olleet aina arka asia Nicaraguassa. Näistä abortti on ollut ymmärrettävästi kaikkein kiistellyin asia. Nicaraguan parlamentissa hyväksyttiin viime viikolla abortin kieltävä laki.

Tähän saakka abortti on ollut mahdollista vain silloin, kun nainen on tullut raskaaksi raiskauksesta tai insestistä tai kun raskaus tai synnytys on vaarantanut naisen hengen. Nyt abortti kiellettiin myös näissä tapauksissa.

Päätöksen taustalla vaikuttavat 5. marraskuuta pidettävät presidentinvaalit, joissa sekä oikeistolainen liberaalipuolue että vasemmistolainen sandinistipuolue tarvitsevat voittaakseen katolisen kirkon tukea. Katolisella kirkolla on erittäin suuri rooli valtion politiikassa.

Etenkin kardinaali Miguel Obandon hahmoon kiteytyy yhdistelmä poliittisen eliitin kanssa harjoitettua värittynyttä valtapolitiikkaa ja moraalista neuvonantoa köyhälle massalle. Katolinen kirkko ei hyväksy aborttia missään tilanteissa.

***

Kairossa vuonna 1994 pidetystä kansainvälisestä väestökonferenssista lähtien seksuaali- ja lisääntymisterveyskysymykset on nähty osana yleisiä ihmisoikeuksia. Muutos oli radikaali, sillä väestökeskeisestä näkökulmasta siirryttiin lisääntymisterveysnäkökulmaan ja seksuaali- ja lisääntymisoikeudet määriteltiin universaaleiksi kaikkia naisia, miehiä, tyttöjä ja poikia koskeviksi ihmisoikeuksiksi.

Jo alusta saakka konservatiiviryhmittymä vastusti seksuaalioikeuksien määrittämistä tavalla, joka lisäisi naisen itsemääräämisoikeutta ruumiistaan ja seksuaalisuudestaan. Yhdysvallat, islamilainen maailma ja katoliset maat ovat yhdistäneet tässä kysymyksessä voimansa. On mielenkiintoista, kuinka maailman poliittiset ja taloudelliset valtasuhteet saavat aivan uusia ulottuvuuksia, kun kyseessä on naisen ruumis.

Bushin hallinto on kieltäytynyt rahoittamasta kansainvälisiä järjestöjä ja kansalaisjärjestöjä, jotka edistävät seksuaali- ja lisääntymisterveyksien ajamista niin, että sen voi tulkita olevan aborttimyönteistä. Täten katolisen kirkon ja Nicaraguan valtaeliitin liitto aborttikysymyksissä edistää myös heidän taloudellista hyvinvointiaan, koska pohjoinen liittolainen pysyy tyytyväisenä.

Myös Nicaraguan konservatiiviset evankeliset uskontokunnat ovat vastustaneet aborttioikeutta. Esimerkiksi vuosia tapetilla olleen tasa-arvolain vastustamisen yhteydessä katoliset ja evankeliset kirkkokunnat ovat yhdessä taistelleet seksuaali- ja lisääntymisoikeuksia vastaan, koska niiden on nähty kehottavan naisia aborttiin ja lesbouteen. Täten niiden nähdään siis kyseenalaistavan miehen - ja Jumalan - oikeuden päättää naisen seksuaalisuudesta.

***

Seksuaali- ja lisääntymisoikeuksien kieltäminen on kuitenkin jo olemassa olevien realiteettien kieltämistä. Nicaraguassa lapsi- ja teiniraskaudet ja synnytykset ovat erittäin yleisiä, perheväkivalta koskettaa lähes puolta tytöistä ja naisista, ja äitiyskuolleisuus on yhä korkea. Suuri osa äitiyskuolleisuudesta liittyy laittomiin ja huonosti suoritettuihin abortteihin, jotka ovat naisten suurimpia yksittäisiä kuolinsyitä myös muissa kehitysmaissa kuin Nicaraguassa.

Aborttien kieltäminen tulee todennäköisesti vain kasvattamaan laittomien aborttien määrää ja vaarantamaan yhä useampien naisten ja tyttöjen elämän. Uusi laki vaikuttaa erityisesti köyhien naisten arkeen, sillä abortin totaalikieltäminen vaikeuttaa julkisen terveydenhuollon varassa elävien ihmisten elämää. Hurskaalla eliitillä kun on varaa lentää Miamiin tai turvautua yksityiseen lääkäriin, kun ikävä ongelma kohtaa heidän naisiaan ja tyttäriään.

Oman lisänsä tilanteeseen tuo se, että usea raskaus saa alkunsa seksuaalisesta hyväksikäytöstä, insestistä tai raiskauksesta. Vuosittainen tilastoidaan tuhansia tyttöihin ja poikiin kohdistuvia hyväksikäyttötapauksia. Yli 90 prosentissa näistä tapauksista hyväksikäyttäjänä on isä, isäpuoli, setä, veli, naapuri tai muu tuttu mies.

Hyväksikäyttö ei tunne  luokkarajoja - eroa on ainoastaan mahdollisuuksissa peittää sen olemassaolo. Maassa, jossa tilastotiedot ovat huonoja ja ihmisten kynnys käsitellä seksuaalisuuteensa liittyviä kysymyksiä viranomaisten kanssa on korkea, todellinen hyväksikäytettyjen määrä lienee huomattavasti suurempi.

Monet muistavat vielä kauhulla 11-vuotiaan hyväksikäytetyn Rosan tapauksen. Kirkonmiehet tuomitsivat raskaudenkeskeytyksen yksimielisesti ja vanhoilliset lääkärit argumentoivat, että jopa 5-vuotias tyttö on fyysisesti valmis synnyttämään lapsen. On tärkeämpää pelastaa viaton syntymätön lapsi kuin jo synnissä elävä, seksin pauloihin langennut tyttölapsi tai nainen.

Katolinen kirkko on langettanut naisille vaikean yhtälön neitsyyden ja äitiyden ihannoinnissaan - harva meistä sikiää Neitsyt Marian kaltaisesti pelkästä pyhästä hengestä!

***

Lapsensaannin toinen osapuoli, isä ja mies, on lähes poikkeuksetta poissa keskusteluista. Lapsi- ja teiniraskaudet ovat tyttöjen omaa syytä, ja hyväksikäyttökeskusteluissa unohtuu usein miettiä, minkälainen kulttuurinen ja sosiaalinen ympäristö luo miehille tällaisen hiljaisesti hyväksytyn väkivaltaisen ja seksuaaliseen ylivaltaan perustuvan toimintamallin.

Seksuaalista hyväksikäyttöä edistää se, että miehet hallitsevat kyseenalaistamatta omaan perheeseensä liittyvää päätöksentekoa myös silloin, kun kyseessä on vaimojen, tyttärien, pienten poikien ja sisarten seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset.

Politiikkalinjausten tasolla päätöksenteosta huolehtivat erilaiset miesvaltaiset ministeriöt, lainsäädännön tasolla miesvaltainen parlamentti ja tärkeänä oheisvaikuttajana miesten suvereenisti hallitsema kirkko.

Kaiken tämän jälkeen on hyvä muistaa, että Nicaraguassa toimii aktiivinen ja aikaansaava naisasia- ja ihmisoikeusvaikuttajien joukko. Voi vain kuvitella miten äärimmäisen järkyttyneitä he nyt ovat, kun sandinistien pitkään ja vaivalla ajamat seksuaalioikeudet vaihdettiin äkillisen poliittisen lehmänkaupan kautta Daniel Ortegan vaalivoiton varmistelemiseen. Ei varmaan auta yhtään sekään, että presidenttikandidaattia itseään on aikoinaan syytetty tytärpuolensa seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Saa nähdä, tuoko köyhien naisten elämän vaarantaminen vaalivoiton vai olisiko vasemmiston useiden turhien yritysten jälkeen kannattanut kenties harkita presidenttikandidaatin vaihtoa?

Selvää on, että Nicaraguan politiikassa periaatteilla tai arvoilla ei ole suurta merkitystä, vaan mielipidettä muutetaan sen mukaan, mikä tuo suurinta poliittista ja taloudellista hyötyä. Useimmiten politiikan alttarilla uhrataan köyhän naisen ruumis.

Kirjoittaja työskentelee Kansainvälisessä solidaarisuussäätiössä ja on aikaisemmin työskennellyt YK:n kehitysohjelmassa Nicaraguassa ja YK:n väestörahastossa Boliviassa. Kepan verkkokolumnistien esittämät mielipiteet ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Kepan virallista kantaa.

Lisää tietoa aiheesta