Vieraskolumni

Miten uskomaton tapahtuu

En todellakaan tiedä, mitä olisin vastannut, jos joku olisi helmikuussa sanonut minulle, että kahden kuukauden kuluttua hallituksen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri on Paavo Väyrynen, hallitus ei ole kirjannut ohjelmaansa tavoitevuotta 0,7 prosentin saavuttamiselle - ja sinä tuet tätä hallitusta.
Anni Sinnemäki
24.4.2007

Anni Sinnemäki Ajattelin ennen vaaleja, että kehitysyhteistyömäärärahojen nosto onnistuu parhaiten sellaisten hallituspuolueiden kesken, joiden käsitys menojen lisäyksestä on kaiken kaikkiaan antelias. Jos kokoomus oli arvioinut vaaleissa menojen lisäyksen kokonaissummaksi miljardi euroa, ei vaikuttanut todennäköiseltä, että miljardista 600 miljoonaa laitettaisiin kehitysyhteistyöhön.

Vaalien tulos oli kuitenkin yllättävä, eikä tuloksen perusteella ollut muuta luontevaa ratkaisua kuin se, että kokoomus ja keskusta muodostaisivat hallituksen rungon. Neuvotteluihin lähtivät lisäksi RKP ja vihreät, joita yhdisti tavoite siitä, että kehitysyhteistyömäärärahoja tulisi tarkastella menokehyksestä erillisenä.

Säätytalolla mahdollisuus 0,7 prosentin tavoitteen saavuttamiseen hallituskauden aikana menetettiin jossain niillä main, kun ei voitu sopia siitä, että tämä päätös on erillinen, Suomen kansainvälisiä sitoumuksia koskeva päätös, joka on tehtävä kehyksen ulkopuolella.

Lopputuloksena on päätös määrärahalisäyksistä, jotka ovat selvästi suuremmat kuin edellisen hallituksen aikana, mutta jättävät Suomen dramaattisesti jälkeen siitä, mitä on sovittu EU:n piirissä, ja tietenkin siitä, mihin on sitouduttu globaalisti.

***

Toukokuussa kehysriihessä on päätettävä sovituista määrärahalisäyksistä tarkemmin. Siinä yhteydessä on järkevää kirjata auki aikataulu, jolla Suomi tosiasiassa tavoittelee 0,7-tasoa, ja silloin on syytä lisätä hallitusneuvotteluissa päätettyjä määrärahoja.

Joten emme ehkä ole vielä käyneet siitä, "mis saa kaiken toivon heittää". On syytä luoda toiveikas katse uuden kauppa- ja kehitysministerin suuntaan. Paavo Väyrynen on tunnettu niin kutsuttuna tahtopoliitikkona. Nyt on tahdolle käyttöä.

Ja ministeri on pitkän linjan kehityspoliitikko. Eduskunnan kehitysyhteistyökertomuksen lähetekeskustelussa 25.2.1986 ministeri Väyrynen puolusti kehitysyhteistyömäärärahoja seuraavasti:

"Eduskunnan ja yleisen mielipiteen tukemana kehitysyhteistyömäärärahoja on voitu merkittävästi nostaa, ja jatkaa näin ollen vuodesta 1977 jatkunutta suotuisaa kehitystä. Vuoden 1985 tulo- ja menoarviossa hyväksytyt määrärahat - 1331,5 miljoonaa markkaa - vastasivat 0,41 prosenttia bruttokansantuotteesta. Viime vuoden heinäkuussa hallitus teki periaatepäätöksen kehitysyhteistyömäärärahojen lisäämisestä vuonna 1986 0,47 prosenttiin ja vuonna 1987 0,55 prosenttiin bruttokansantuotteesta, jolloin kehitysavun kansantuoteosuus nousee tasaisesti niin, että 0,7 prosentin tavoite saavutetaan vuonna 1989."

Eikö tässä puhu juuri etsimämme henkilö?

Kirjoittaja on kansanedustaja (vihr.). Kepan verkkokolumneissa esitetyt mielipiteet ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Kepan virallista kantaa.