Vieraskolumni

Mitä sosiaalifoorumista jäi käteen?

Mumbain lopullinen anti nähdään siinä, mitä eri puolilta maailmaa saapuneilla delegaateilla on kotiinviemisinä.
Janne Sivonen
26.1.2004

Kuva:Janne Sivonen

MUMBAI -- Mitä Maailman sosiaalifoorumin kaltaisesta massatapahtumasta jäi yksittäisen kävijän käteen? Mumbaissa järjestettiin satoja keskustelutilaisuuksia ja seminaareja, mutta yksittäinen ihminen ei ehdi osallistua muutamassa päivässä kovinkaan moneen samanaikaiseen tilaisuuteen. Siksi jokaisella osanottajalla lienee päässään aivan omanlaisensa paketti tietoa ja ideoita kotiin vietäväksi.

On mahdotonta arvioida luotettavasti sitä, mitkä asiat olivat sosiaalifoorumissa loppujen lopuksi eniten esillä. Paremman analyysimenetelmän puutteessa kaivoin tapahtuman jälkeen matkalaukustani esiin satakunta lentolehtistä, joita tapahtumaan osallistuneet järjestöt olivat minulle työntäneet - tämä paperinippu lienee se kaikkein konkreettisin asia, mitä sosiaalifoorumista jäi käteen.

Lentolehtisbarometrin perusteella tiedotusvälineissä esillä olleet teemat eivät välttämättä ole juuri niitä, joihin ihmiset eniten tutustuivat. Tässä tulokset:

  • Suurimman lentolehtiskasan muodostavat sorrettujen kansojen, ihmisryhmien tai yksilöiden asiaa tavalla tai toisella ajavat lehtiset. Yhteensä niitä on 11 ja useimmat niistä ovat Intiasta; yksikään ei tule Aasian ulkopuolelta. Sorrettuja ihmisiä ja ryhmiä puolustavien lehtisten lisäksi nipussa on myös yksi yksittäistä ihmistä vastustava lennäkki: Nobelin rauhanpalkinnon voittanut iranilainen Shirin Ebadi, yksi sosiaalifoorumin pääpuhujista, on lehtisen mukaan todellisuudessa status quon edustaja joka ei halua taistella toisenlaisen maailman puolesta.
  • Demokratiaa ja hyvää hallintoa käsitteleviä lentolehtisiä on viisi kappaletta, kuten myös Maailman sosiaalifoorumin vastatapahtumaksi järjestetyn Mumbai Resistance 2004:n lehtisiä (jotka sain käteeni tosin sosiaalifoorumille varatun alueen ulkopuolella).
  • Myös ylikansallisten yhtiöiden rikoksia käsitteleviä lehtisiä on viisi. Niistä kolme syyttää Coca-Colaa paikallisväestön luonnonvarojen riistämisestä: Intiassa yhtiötä syytetään pohjavesivarantojen tyhjentämisestä sekä jäljelle jäävien vähien pohjavesivarojen saastuttamisesta.
  • Neljä lennäkkiä vastusti seksuaalista väkivaltaa, puolusti seksuaalioikeuksia tai ajoi seksuaalisten vähemmistöjen asiaa.
  • Köyhimpien maiden velkojen perumista ajama Jubilee-liike, joka on lähivuosien suurin yksittäinen globaali kampanja, ei ole enää lentolehtisbarometrillä mitattuna kovinkaan aktiivinen: Mumbaissa käteen jäi vain kaksi velkojen perumista vaativaa lehtistä.
  • Ehkä suurimman yllätyksen tuottavat Irakin-sodan vastaiset lennäkit, joita pinkasta löytyy vain kaksi kappaletta. Seminaareissa ja mielenosoituksissa Irakin-sota oli ehkä näkyvin yksittäinen aihe, joka tuntui yhdistävän koko sosiaalifoorumin. Myös toinen suosittu ja ajankohtainen aihe, Palestiinan miehityksen vastustaminen on edustettu vain yhdellä lehtisellä. Niinpä esimerkiksi lasten oikeuksia ajavien lentolehtisten määrä on yhtä suuri kuin Irakin-sodan ja Israelin miehityspolitiikan vastaiset lentolehtiset yhteensä, vaikka lasten oikeuksien puolustamisesta ei ole raportoitu sosiaalifoorumissa juuri lainkaan.

Suurin osa käteeni päätyneistä lentolehtistä on yksittäisiä haja-osumia, joita ei voi luokitella suuremmiksi kokonaisuuksiksi: on reilua kauppaa, kampanjointia pienaseiden leviämistä vastaan, taiwanilaisia perhostensuojelijoita, marxilaista analyysia australialaisten imperialismista Tyynellämerellä ja niin edelleen. Ehkä silmiinpistävintä lentolehtisissä on se, että useimmat niistä vastustavat jotakin, mutta valitettavan harva lennäkki esittää ratkaisuja esiin nostamiinsa ongelmiin.

Sosiaalifoorumin sisältöä ja merkitystä ei voi tietenkään vakavissaan summata muutaman lentolehtisen perusteella. Ehkäpä lehtisten sisältö osoittaa kuitenkin sen, etteivät tilaisuuden järjestäjien organisoimien massatapahtumien teemat ole juuri niitä, joista sosiaalifoorumiin osallistuneet tavalliset delegaatit ovat Mumbaissa keskustelleet.

Näyttää siis entistä vahvemmin siltä, ettei sosiaalifoorumeista kannata lähteä hakemaan kaikille yhteisiä, konkreettisia toimintaohjelmia tarkoin rajattujen ongelmien ratkaisemiseksi - foorumin vahvuus (ja toisaalta myös heikkous) on päin vastoin juuri siinä, että kuka tahansa tapahtumaan tuleva voi tuoda tapahtumassa esiin melkein mitä tahansa asioita. Siksi Maailman sosiaalifoorumi voi tarjota pienempiin keskustelutilaisuuksiin osallistuville delegaateille parhaimmillaan täysin uusia lähestymistapoja, ideoita ja tiedonmuruja teemoista, jotka eivät ole olleet aiemmin tuttuja.

On mahdollista, että foorumissa esitettyjen ideoiden joukosta nousee teema, josta tulee aikanaan seuraava konkreettinen kampanja-aihe järjestöille ja kansanliikkeille kaikkialla maailmassa. Mumbaissa on kuitenkin mahdotonta sanoa, mikä tämä teema voisi olla - jos asia on ratketakseen, se ratkeaa vasta sitten, kun nähdään mitä Mumbaihin eri puolilta maailmaa tulleilla delegaateilla on tuomisinaan kotiin.

Lisätietoa Maailman sosiaalifoorumista Kepan WSF-sivuilla.