Vieraskolumni

WTO:ssa kaikki hyvin

Kansainvälisten kauppaneuvotteluiden ymmärtämisessä yksi opus on ylitse muiden.
Henri Purje
16.12.2011

Jos ei ole lukenut George Orwellin "Vuonna 1984" -klassikkoa, voi olla vaikea saada selkoa diplomatian koodikielestä, jossa yhteistyö tarkoittaa itsekkyyttä, hyvä huonoa ja ystävä vihamiestä.

Genevessä eilen käynnistynyt Maailman kauppajärjestön WTO:n kahdeksas ministerikokous on odotetusti houkutellut paikalle monia orwellilaisen uuskielen taitajia.

Esittelen lyhyesti kolme avainkäsitettä. Niistä ensimmäinen on monenkeskisyys.

Lähes jokaisessa yleisistunnossa tähän mennessä kuullusta noin sadasta puheenvuorosta on todettu seuraavaa: "Monenkeskinen, oikeudenmukainen ja sitova kansainvälinen sopimusjärjestelmä hyödyttää kaikkia. Maani X on ehdottoman sitoutunut edistämään monenkeskisiä neuvotteluita."

Todellisuudessa valtiot ja valtioliitot ajavat toki omia, kapeasti määrittelemiään intressejä.

Yhdysvaltojen haluttomuus tinkiä kansantaloudelleen ilmeisen keskeisen puuvillasektorin eduista tai sallia köyhimmille valtioille teoreettinen oikeus rajoittamattomaan tuontiin ovat suurimpia yksittäisiä esteitä jumiutuneen Dohan-neuvottelukierroksen jatkumiselle.

Vaikeiden monenkeskisten neuvotteluiden sijaan Yhdysvallat ja EU solmivat kehitysmaiden kanssa kahdenvälisiä vapaakauppasopimuksia, jotka vain hieman kärjistäen takaavat Pohjoisen teollisuudelle paremmat edut vähemmällä vaivalla.

Suuret nousevat taloudet, etenkin Kiina ja Intia, puolestaan ovat hylkäämässä paitsi monenkeskisyyden myös kahdenvälisyyden: vanhojen suurvaltojen vajotessa syvemmälle talouskriisin rämeeseen idän jättien logiikka muuttuu yhä itsekeskeisemmäksi.

Uusorwellilaisessa diplomatiamaailmassa puheen ja todellisuuden välillä ei ole mitään ristiriitaa.

***

Toinen avainkäsite on kehitys.

Kymmenen vuotta sitten Dohassa alkanut neuvotteluprosessi tunnetaan kehityskierroksena, koska sen oli määrä parantaa aiemmista WTO-velvoitteistaan kärsineiden kehitysmaiden asemaa ja tehdä järjestelmästä tasapuolisempi.

Genevessä kaikki vakuuttavat köyhimpien maiden kehitystarpeiden olevan edelleen ykkösprioriteetti.

Reaalimaailman puolella kehityskierroksesta on jäljellä enää rippeet.

Köyhimpien asemaa parantavista uudistuksista ei ole yllä mainituista syistä johtuen päästy sopuun, mutta pohjoisten valtioiden mielestä olisi kuitenkin kiva sopia jostain ja liberalisoida markkinoita lisää. Teollisuusmaat ovat siksi pikkuhiljaa ujuttaneet sisään uusia teemoja ilmastonmuutoksesta investointeihin ja julkisiin hankintoihin — osa sellaisia, jotka on jo kertaalleen päätetty tiputtaa asialistalta.

Tästä huolimatta lähes jokainen puhuja korostaa haluaan edistää kehitysagendaa.

Cambridgen yliopiston ekonomisti Ha-joon Chang on kutsunut YK:n vuosituhattavoitteita kehitystavoitteiksi ilman kehitystä. Samaa luonnehdintaa voi pikkuhiljaa alkaa käyttää Dohan kehityskierroksesta.

***

Kansanomaiseen, kielellisten ilmausten ja aistihavaintojen väliseen yhteyteen perustuvaan logiikkaan tottuneelle ehkä hämmentävin Geneven kokouksessa kuultu käsite on kuitenkin menestys.

Luovimman uudelleentulkinnan sanan merkityksestä antoi avajaisistunnossa puhunut WTO:n yleiskokouksen nigerialainen puheenjohtaja Yonov Frederick Agah.

Hänen mukaansa se, että järjestöön liittyy tänään neljä uutta jäsenmaata ja että pari kohtaa vesitetystä vähiten kehittyneitä maita koskevasta sopimuspaketista hyväksyttiin, on osoitus järjestön elinvoimasta, tärkeydestä ja tuloksellisuudesta.

Varsin jännä lausunto, jos ottaa huomioon, että kaikkien kansainvälistä diplomatiaa edes etäisesti seuranneiden mielestä WTO ja monenkeskiset kauppaneuvottelut ovat jotenkuten elossa ainoastaan massiivisen keinotekoisen tekohengityksen ansiosta — ja koneen akku alkaa loppua.

Kaiken tämän todettuani voin vain sanoa, että sää Genevessä on ihanteellinen ja että olen optimistinen sekä WTO-ministerikokouksen saavutusten että monenkeskisen kansainvälisen kauppajärjestelmän tulevaisuuden suhteen.

  • Maailman kauppajärjestö WTO:n kahdeksas ministerikokous järjestetään 15.-17. joulukuuta 2012 Genevessä. Lisätietoja Kepan WTO-kokoussivulta.

Kirjoittaja edustaa suomalaisia kansalaisjärjestöjä Suomen WTO-kokousdelegaatiossa. Kepan kolumneissa esitetyt mielipiteet eivät välttämättä edusta Kepan virallista kantaa.