Vieraskolumni

Ilmastonmuutoksen torjunnassa tarvitaan naisia

Kehitysmaiden kodeissa ja pelloilla tehdään tärkeitä ympäristöratkaisuja, kenialainen nobelisti muistuttaa.
Wangari Maathai
7.12.2010

IPS -- On väärin ajatella, ettei Cancúnin ilmastokokoukselta kannata odottaa mitään. Maapallon lämpötilan noustessa sen köyhimmät asukkaat - varsinkin kehitysmaiden naiset - kohtaavat yhä suurempia ongelmia.

Naiset törmäävät ilmastonmuutokseen eturintamassa, ja he ovat myös valmiita torjumaan sitä aktiivisesti. Cancúnin kokouksen pitää vahvistaa heidän rooliaan ja muuttaa vanhat lupaukset sitoviksi päätöksiksi.

Ruokapula, metsätuhot, uudet terveysriskit ja hupenevista luonnonvaroista syttyvien selkkausten uhka liittyvät ilmastonmuutokseen ja vaikeuttavat naisten ja tyttöjen elämää. Mutta naiset ovat myös osa ongelman ratkaisua.

Siirtymisen vähäpäästöiseen energiatalouteen kehitysmaissa on tapahduttava ruohonjuuritasolla, ja naiset ovat siinä avainasemassa.

Ruohonjuuri- ja globaalitasolla

Intiassa itsensä työllistävien naisten yhdistys on järjestänyt 150 000 naiselle mikroluottoja ja koulutusta ympäristöystävällisen teknologian hyödyntämisessä. Intian köyhimmät naiset vähentävät näin hiilen käyttöä ja hyödyntävät jätteitä energianlähteenä.

Keniassa naisten johtama Green Belt Movement on istuttanut kymmeniä miljoonia puita. Malawissa naiset ovat perustaneet maanviljelijöiden kerhoja, joissa etsitään uusia menetelmiä sopeutua pitkittyneisiin kuivuuskausiin ja muihin muutoksiin.

Niin teollisuusmaiden kuin Intiankin naiset osallistuvat aktiivisesti ilmastonmuutosta koskevaan tutkimukseen. Heitä on keulilla myös kansalaisjärjestöjen kansainvälisessä rintamassa, joka painostaa hallituksia ja yrityksiä muutoksiin.

Eriarvoisuus kantona kaskessa

Sukupuolten eriarvoisuus estää kuitenkin naisten ponnistelua ilmastoasioissakin.

Vähäpäästöisistä liesistä ja muista keksinnöistä ei ole suurtakaan hyötyä, jos naisille ei opeteta niiden käyttöä, anneta lainaa niiden ostoon tai valtaa päättää perheen hankinnoista.

Yritys levittää aurinkoenergialla toimivia keittoliesiä Zimbabwessa 1990-luvulla epäonnistui paljolti siksi, että miehet kielsivät niiden ostamisen eivätkä päästäneet naisia oppimaan niiden käyttöä.

Monissa maissa naiset eivät voi omistaa maata, josta saavat elantonsa. Heidän ääntään ei kuunnella, kun maan tai metsän käyttöä suunnitellaan. Siksi heidän on vaikea päästä mukaan esimerkiksi uusiin päästökauppahankkeisiin.

Naiseton YK-paneeli

Hankkeet voivat onnistua vain, jos päättäjät ottavat oppia ruohonjuuritason naisista. Keskittyminen pelkästään hiilidioksidipäästöihin ei ratkaise ongelmia. On huomioitava yhteisöjen oikeus maahan ja hiileen, elinkeinojen turvaaminen ja hallintoon liittyvät ongelmat.

Naisten on oltava mukana päätöksenteossa. YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon perusti maaliskuussa 19-jäsenisen paneelin torjumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia 73 miljardin euron rahaston avulla. Mukana ei ole yhtään naista.

Kansalaiset kaikkialla odottavat todellisia toimia ilmastonmuutoksen torjunnassa. Se ei onnistu ilman naisten keskeisen roolin tunnustamista.

Wangari Maathai sai vuonna 2004 Nobelin rauhanpalkinnon toiminnastaan ympäristön ja demokratian hyväksi Keniassa