Vieraskolumni

Ketään ei jätetä! Kolme askelta kohti sateenkaarevaa kestävää kehitystä

Tänään alkava Helsinki Pride kannustaa miettimään sateenkaari-ihmisten oikeuksien tilaa maailmalla. Näillä vinkeillä sinäkin voit edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa osana kehitysyhteistyötä.
Matti Pihlajamaa
7.9.2020

Koronapandemia on altistanut sateenkaari-ihmiset entistä laajamittaisemmalle syrjinnälle eri puolilla maailmaa.

Tästä huolimatta aktivistit jatkavat kamppailua sateenkaari-ihmisten oikeuksien puolesta luovin keinoin. Esimerkiksi tällä viikolla verkkoon ja eri puolille kaupunkia levittäytyvä Helsinki Pride kannustaa miettimään sateenkaari-ihmisten oikeuksia puolustavia esikuvia.

Pride-hengessä haluankin haastaa kaikki kehitystoimijat kysymään itseltään: miten me voimme toimia hyvinä esikuvina ja puolustaa sateenkaari-ihmisten oikeuksia globaalisti?

Yhden vastauksen kysymykseen tarjoaa Agenda 2030:n periaate, että ketään ei jätetä jälkeen. Sateenkaari-ihmisten oikeuksien näkökulmasta tarve periaatteen toteutumiselle on huutava niin pandemian keskellä kuin sen jälkeenkin.

Keväällä esimerkiksi ugandalaiset poliisit pidättivät sateenkaarinuorten turvatalossa olleita nuoria koronarajoituksiin vedoten. Myös Euroopassa sateenkaari-ihmisiin kohdistuva viha on voimistunut. Räikeimpiä todisteita tästä ovat Unkarin tuore päätös kieltää sukupuolen juridinen vahvistaminen sekä puolalaiskaupunkien julistautumiset seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä vapaiksi alueiksi.

Esikuvana toimiminen vaatii konkreettisia tekoja niin valtioilta kuin meiltä kestävän kehityksen puolesta toimivilta aktivisteilta ja asiantuntijoilta. Seuraavat kolme vinkkiä auttavat ottamaan askelia eteenpäin omalla polulla esikuvaksi.

1. Kunnioita sateenkaari-ihmisiä omien tilanteidensa parhaina asiantuntijoina

Sateenkaari-ihmisillä eri puolilla maailmaa on oikeus osallistua kaikkiin kestävän kehityksen puolesta tehtyihin tekoihin suunnittelusta toimeenpanoon ja arviointiin saakka. Sateenkaari-ihmisten oikeuksien puolesta käytäviä kamppailuja voidaan tukea suuntaamalla kehitysrahoitusta erityisesti paikallisille näitä oikeuksia puolustaville ryhmille.

Sateenkaari-ihmisten turvallisuuden takaaminen on oltava kestävän kehityksen lähtökohta. Tähän pääsemiseksi toiminnan tulee perustua aidosti sateenkaari-ihmisten omille toiveille.

Turvallisuuden takaamiseksi kehitystoimijoiden on myös huomioitava, että seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuutta kuvaavat käsitteet ja asenteet vaihtelevat runsaasti eri konteksteissa.

Esimerkiksi homo- ja transfobiset lait ovat useissa entisissä siirtomaissa kolonialismin seurausta, ja ennen siirtomaa-aikaa seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuteen on voitu suhtautua sallivammin.

2. Kyseenalaista kehityskäytäntöjen cis- ja heteronormatiivisuutta

Kehitysprojektit ja muut käytännöt sivuuttavat liian usein sateenkaari-ihmisten kokemukset ja vaikenevat heidän kohtaamistaan yhteiskunnallisista epäkohdista.

Esimerkiksi sukupuolinäkökulman yhdistäminen pelkästään naisiin ja/tai miehiin voi sivuuttaa sukupuolen moninaisuuden. Homo- ja transfobinen väkivalta voi puolestaan jäädä huomiotta yrityksissä puuttua seksuaaliseen ja sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan.

Sateenkaari-ihmisten oikeuksia edistävän kestävän kehityksen tulee pyrkiä purkamaan sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen ja muihin vastaaviin erontekoihin liittyviä haitallisia normeja ja syrjiviä valtasuhteita.

Toiminnan on perustuttava voimassa oleviin ihmisoikeusstandardeihin ja intersektionaaliseen analyysiin, joka selvittää useilla eri perusteilla tapahtuvan syrjinnän juurisyitä ja huomioi siten erilaiset yhteiskunnallisiin asemiimme vaikuttavat risteävät tekijät. 

3. Edistä Agenda 2030:n tavoitteita aina sateenkaarevien linssien läpi

Voimme edistää sateenkaari-ihmisten oikeuksia huomioimalla aktiivisesti sateenkaarinäkökulman Agenda 2030:n kaikissa tavoitteissa.

Sateenkaarevasti ajateltuna esimerkiksi agendan neljäs tavoite hyvän koulutuksen toteutumisesta edellyttää laadukkaan ja moninaisuutta kunnioittavan kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen tarjoamista sekä yhtäläisesti toteutuvaa koulutukseen pääsyä seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta ja kehon sukupuolitetuista piirteistä riippumatta kaikkialla maailmassa.

Agenda 2030 koskee kaikkia maailman valtioita – siis myös Suomea. Suomella on velvollisuus huomioida sateenkaari-ihmiset sekä ulkopoliittisissa toimissaan että omissa kestävän kehityksen sitoumuksissaan, jotta se ei jätä ketään jälkeen.

Esimerkiksi sukupuolten tasa-arvoa koskevan viidennen tavoitteen aidoksi saavuttamiseksi Suomen on pikimmiten säädettävä itsemääräämisoikeutta kunnioittava translaki, joka huomioi myös sukupuolivähemmistöihin kuuluvien lasten ja nuorten oikeudet.

Mikäli haluaa olla hyvä esikuva, on uskallettava puuttua rohkeasti myös oman toimintansa epäkohtiin!

Bonusvinkki:

Osana Helsinki Pride -viikkoa Seta järjestää verkkotilaisuuden sateenkaarioikeuksien puolustamisesta Euroopassa.

Tule keskustelemaan ja kuulemaan aiheesta lisää eurooppalaisten sateenkaariaktivistien ja päättäjien kanssa pe 11.9. klo 15!