Vieraskolumni

Kasvigeenivaroja suojeleva sopimus toimii

Kansainvälinen yhteistyö nälän voittamiseksi on tehostunut - ratkaisevan tärkeä on FAOn laatima sopimus elintarvikkeiden ja maatalouden kasvigeenivaroista.
Jacques Diouf
24.7.2006

IPS -- Nälän kitkeminen maailmasta on ihmiskunnan suurimpia haasteita. Maailman väkiluku kasvaa 8 miljardiin vuoteen 2050 mennessä. Maapallon on kyettävä ruokkimaan 1,5 miljardia ihmistä nykyistä enemmän.

Elintarviketuotannon on kasvettava suhteellisesti, jotta tilanne ei huonontuisi nykyisestä. Elintarviketuotantoa on tehostettava, mutta äärimmilleen hyödynnetyt luonnonvarat antavat tähän vain vähän mahdollisuuksia. Viljelykelpoista maata ei ole paljoakaan saatavissa lisää eikä veden hyödyntämistä voi juurikaan lisätä.

Avainasemassa on geenien hyödyntäminen kestävästi, jotta viljan laatua ja tuottavuutta voidaan parantaa. Geeneissä on vastaus ilmastonmuutokseen ja ravinnon köyhtymiseen.

Kuitenkin viimeisen sadan vuoden aikana geenien monimuotoisuus on kärsinyt suuria menetyksiä. Tänä aikana kolme neljäsosaa maatalouden hyödyntämistä geeneistä on kadonnut. Nykyinen ruokavaliomme perustuu vain noin sataan viljeltyyn lajikkeeseen.

Turvatakseen geeniperinnön säilymisen YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO laati elintarvikkeiden ja maatalouden kasvigeenivaroja koskevan kansainvälisen sopimuksen. Sopimuksen kehittely alkoi ja 1970-luvulla ja se astui voimaan vuonna 2004. Se on sitova ja edellyttää, että ne maat jotka ovat ratifioineet sen muuttavat lainsäädäntöään saattaakseen sen voimaan.

Sopimus on ratkaiseva taistelussa nälkää ja köyhyyttä vastaan. Sen tärkeimpiä ominaisuuksia on sen maailmanlaajuisuus. Kansainvälinen yhteistyö ja kasvigeenivarojen vaihtaminen ovat välttämättömiä, sillä mikään maa ei tule toimeen yksinään.

FAOn laskelmien mukaan maat ovat 70-prosenttisesti omavaraisia, ja elintarvikeomavaraisuuden turvatakseen ne hyödyntävät muiden maiden geneettistä monimuotoisuutta.

Sopimus luo puitteet kansainväliselle yhteistyölle ja kansallisille ohjelmille. Se säätelee kasvigeenivarojen suojelua ja hyödyntämistä ja luo edellytykset maailmanlaajuiselle tietojärjestelmälle.

***

Sopimuksen seurantaryhmän ensimmäinen kokous pidettiin Madridissa viime kesäkuussa. Paikalla olivat kaikki yli sata sopimuksen ratifioinutta maata. Kokouksessa todettiin, että sopimus on jo osoittautunut toimivaksi välineeksi maailman elintarviketuotannon turvaamiseksi.

Ensimmäistä kertaa sopimus antaa kansainvälisen tunnustuksen maanviljelijöille kasvigeenivarojen suojelijoina ja kehittäjinä.

Kuluttajat saavat sopimuksen ansiosta entistä monipuolisempia elintarvikkeita ja maataloustuotteita.

Sopimus luo pitkäaikaisen laillisen pohjan kansainvälisten maataloustutkimuslaitosten toiminnalle.

Julkinen ja yksityinen sektori pääsevät sopimuksen ansiosta hyödyntämään geenien monimuotoisuutta kehittääkseen maataloutta.

Sopimus auttaa suojelemaan geenien monimuotoisuutta, jonka avulla ihmiskunta voi selvitä ennustamattomista ympäristön muutoksista.

Meidän kaikkien velvollisuus on taata, että sopimus toimii, sillä kasvigeenivarat ovat ihmiskunnan "ruokakomero". Tämä on tuhansien vuosien aikana maanviljelijäsukupolvien luoma perintö, joka on ruokaturvan perusta. Meidän on puolustettava sitä. Näin päästään lähemmäs yhtä FAOn peruskirjan pilareista: nälän voittamista.

Kirjoittaja on YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön FAOn pääjohtaja.