Vieraskolumni

G192 linjasi ratkaisuja maailman ongelmiin

G8 ja G20 saavat väistyä globaalin G192:n tieltä.
Hazel Henderson
2.8.2009

Maailmannäyttämölle on ilmestynyt uusi vahva pelaaja 192:n maan ryhmä, G192. G7:n, G8:n ja G20:n on aika väistyä. Rikkaimpien maiden G8 kehuu omistavansa yli 65 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta. Maapallon asukkaista se kattaa kuitenkin vain 14 prosenttia.

Kesäkuun lopulla YK:n yleiskokoukseen saapunut G192 taas edustaa kaikkia maailman talouksia. Monilla niistä ei ollut sananvaltaa romahtaneessa globaalissa kasinotaloudessa, mutta nyt vähätellyt näkemykset finanssikriisistä ja sen vaikutuksista kehitykseen pääsivät esille.

Yleiskokouksen puheenjohtaja Miguel d’Escoto Brockmann piti mestarillisen avauspuheen koko ihmiskunnan ja planeettamme tilasta. Keskustelu porautui paljon syvemmälle kuin G7 tai G8 koskaan.

Osanottajat esittelivät uutta paradigmaa, joka korvaa Wall Streetin markkinafundamentalismin pystyttämän globaalin kasinon. Rahoituksen rooli kutistuu ja pelurit palautetaan oikeisiin rooleihinsa välittäjinä ja palvelijoina – pois hallitsijoiden paikalta. Tehokkaan rahoitussektorin tulisi käsittää alle kymmenen prosenttia bruttokansantuotteesta.

Talous jää sivuosaan yhteiskunnissa ja kulttuureissa, joissa on kosolti viisautta, arvoja ja muuta kuin rahallista vaurautta. Samalla ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen pääoma on vuorovaikutuksessa ihmisten eli inhimillisen pääoman kanssa.

Columbia-yliopiston professorin Joseph Stiglitzin johtama asiantuntijakomitea esitti lukuisia järkeviä suosituksia: Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF), Maailmanpankki ja Maailman kauppajärjestö (WTO) on demokratisoitava, epävakaa dollari on korvattava uudella globaalilla valuutalla ja rahoitusmarkkinoiden sääntelyä tulee kiristää.

Asiantuntijat ehdottivat valuutansiirroille hyvin pientä veroa, joka hillitsisi heilahtelua ja auttaisi rahoittamaan YK:ssa sovittuja kehitystavoitteita. G192 hyväksyi raportin.

Ei ole yllätys, että valtavirran tiedonvälitys sivuutti tämän historiallisen tapahtuman. Lisäksi Yhdysvallat ja muut G20-maat lähettivät johtajiensa sijasta paikalle alemman tason edustajia. G192:n visio merkitsee loppua sekä G20-maiden määräävälle asemalle maailmanpolitiikassa että niiden fossiilisia polttoaineita suosivalle teollisuudelle.

G192 toteuttaa 21. vuosisadan verkostoitua vallanjakoa toisin kuin G8- ja G20-kokoukset, joiden rajattu koreografia on räätälöity fossiiliselle eliitille. Lopultakin G192:lla on oma foorumi, jossa purkaa turhautumista anglosaksiseen uusliberaaliin markkinafundamentalismiin. Sen ideologia levisi Chicagon yliopistosta Yhdysvalloissa presidentti Ronald Reaganin ja Britanniassa pääministeri Margaret Thatcherin kautta IMF:n koviin lainaehtoihin ja kaksinaismoralismiin sekä Maailmanpankin virheellisiin painotuksiin. Kehitysmaiden alistaminen noihin oppeihin on nyt tunnustettu epäoikeudenmukaiseksi ja haitalliseksi.

G192 on hahmotellut uuden maailmanpelin. Siinä rahoitus palvelee ihmisiä ja luo terveellisempää, kestävämpää ja oikeudenmukaisempaa tulevaisuutta kaikille. Globaalin kasinon romahtaminen ja ilmastonmuutos tarjoavat valtavia mahdollisuuksia muuttaa kurssia ja sijoittaa puhtaampaan ja vihreämpään talouteen koko maailmassa. Hankkeen tukena on 21 YK:n erityisjärjestöä. Ympäristöohjelma Unep, kehitysohjelma UNDP sekä kansainvälinen työjärjestö ILO esittelivät jo viime vuonna aloitteet vihreästä taloudesta ja vihreästä sopimuksesta.

G192 tarjosi kanavan myös kansalaisjärjestöille. Ne ovat hioneet näkemyksiään vuodesta 2000 järjestetyissä Maailman sosiaalifoorumeissa, ja työhön on osallistunut tuhansittain ruohonjuuritason ryhmiä. Järjestöt yhdistävät nyt voimiaan siirtääkseen uusille urille tylsän jankkauksen kustannuksista, joita ilmastonmuutoksen hillintä aiheuttaa saastuttavalle teollisuudelle. Vuorossa ovat positiiviset laskelmat valtavista säästöistä, uudesta vauraudesta ja miljoonista työpaikoista. Niitä saadaan investoimalla esimerkiksi kehitteillä oleviin ilmasto-obligaatioihin. IPS

Julkaistu Kumppani-lehdessä 9/2009