Vieraskolumni

Fotbolls VM i Afrika

Många har undrat om Afrika ännu är moget att stå värd för mästerskapet i fotboll, medan andra anser att det närmast är en skandal att det inte skett
redan för länge sedan.
Janne Holmén
8.12.2009

Janne HolmenNästa år kommer för första gången ett riktigt stort internationellt idrottsmästerskap att arrangeras på den afrikanska kontinenten, när Sydafrika står värd för VM i fotboll.

Många har undrat om Afrika ännu är moget att stå värd för ett sådant mästerskap, medan andra anser att det närmast är en skandal att det inte skett redan för länge sedan. Förmodligen är tidpunkten rätt bra, nu när den ekonomiska utvecklingen i Afrika äntligen börjat ta fart efter flera förlorade årtionden.

En annan fråga man kan ställa sig är om Sydafrika var det allra bästa valet av arrangörsland på den afrikanska kontinenten. En annan kandidat till fotbolls-VM 2010 var Marocko, och eftersom jag tillbringat rätt mycket tid i bägge länderna känns det intressant att jämföra vilka olika fördelar de bägge länderna har.

***

Sydafrika är utan tvekan den afrikanska kontinentens ledande ekonomi, och var så ännu mer vid den tidpunkt då valet av arrangör till fotbolls-VM avgjordes. Marocko har emellertid i stort sett fördubblat sin ekonomi under den senaste konjunkturcykeln.

Sedan 2008 har Sydafrika fått allvarliga problem med elförsörjningen, kapaciteten räcker helt enkelt inte till och det tar lång tid att bygga nya kraftverk. Marocko har inte upplevt motsvarande problem. Till saken hör att det sydafrikanska elpriset varit extremt lågt och det marockanska mycket högt, vilket gjorde att hotellen där redan för 10 år sedan helt bytt till lågenergilampor.

Uppenbarligen har det funnits något grundläggande fel på elmarknaden i Sydafrika, då bristen på el inte resulterat i högre priser som stimulerat till energibesparing och kraftverksutbyggnad. Om huvudstaden fortsätter att uppleva flera timmar av strömavbrott varje dag kommer det otvivelaktigt att påverka arrangemanget av fotbolls-VM på ett eller annat sätt.

***

Det sydafrikanska transportsystemet är i hög grad uppbyggt kring privatbilism och kollektivtrafiken har länge varit eftersatt, även om man försökt införa förbättringar de senaste åren.

I Marocko är det väldigt lätt ta sig fram kollektivt, det finns gott om små taxibilar med taxameter istäderna, och mellan städerna reser man enkelt med buss, tåg eller kollektivtaxi.

***

Det största problemet i Sydafrika är emellertid säkerheten. Nära en halv promille av landets befolkning mördas varje år. Det är bedrövande siffror, men för mig är det inte bara ansiktslös statistik. Under de sex vintrar jag tillbringade i en sydafrikansk by med några hundra invånare sköts fem personer som jag alla kände mer eller mindre väl.

Statistiken visar emellertid att få av landets mord är grundade i rasmotsättningar riktar eller riktar sig mot utlänningar. Av de fem skjutna personerna i "min" sydafrikanska by var tre kvinnor som dödats av sina män.

Enligt statistiken är det även vanligt med dödsfall i samband med rån och krogbråk. Andra typer av brott är ännu vanligare, i en relativt ny undersökning uppgav en tredjedel av de tillfrågade kvinnorna att de våldtagits under det senaste året.

I Marocko har det varit rätt tryggt att röra sig överallt i storstäderna i stort sett dygnet runt, men i takt med den ekonomiska utvecklingen och den snabba urbaniseringen har kriminaliteten ökat något, utan att dock ens komma i närheten av sydafrikanska nivåer.

Trots våldet i Sydafrika har jag själv aldrig känt att jag behöver vara rädd för att resa i landet eller ta med mig barnen dit. Om man har förstånd att ta till sig lokalbefolknings varningar om vilka områden och beteenden som är farliga, uppträder hänsynsfullt och håller sig någorlunda nykter har man goda chanser att undvika problem. Frågan är om hela fotbollspubliken kan beskrivas som förståndig, hänsynsfull och nykter.

***

Sydafrika är trots allt fortfarande Afrikas rikaste och mest utvecklade land, och skall man förlägga fotbolls-VM någonstans i Afrika så är förmodligen Sydafrika ännu idag det bästa alternativet. Det är helt enkelt där som de största resurserna finns för att kunna genomföra arrangemangen.

Även om kriminaliteten i sig knappast kommer att stoppa eller ens allvarligt störa VM, så kan de brottsförebyggande åtgärderna sätta käppar i hjulet för fotbollsspelande på lägre nivå. "It happens all the time", sade de luttrade grannbarnen när min pojke punkterade sin fjärde fotboll på de sylvassa spetsarna på staket som omgav vårt hus.

Skribenten är forskare och f.d. långdistanslöpare. De åsikter som framförts i Kepas kolumner på webben är personliga och företräder inte nödvändigtvis Kepas officiella ståndpunkt.

Kolumni suomeksi