Vieraskolumni

Eriarvoisuuden kasvu pysäytettävä

Brasilian presidentti muistuttaa, että niin tsunamit kuin elintasokuilukin vaikuttavat kaikkiin.
Luiz Inácio Lula da Silva
31.1.2005

IPS -- Hyökyaaltokatastrofi Aasiassa osoitti, että eristäytyminen on mahdotonta niin historiallisesti kuin maantieteellisestikin, koska kaikki rajat ovat yhteisiä. Myöskään globalisaation vääjäämätöntä tunkeutumista yli rajojen ei enää hyödytä vastustaa kehottamalla omavaraisuuteen tai eristäytymisen. Sen sijaan on hankittava vaurautta ja oikeuksia kaikille ja vahvistettava talouden ja edistyksen inhimillistä puolta.

Yltäkylläisyys ja epäoikeudenmukaisuus olivat 20. vuosisadan tyypillisiä piirteitä. Maailman bruttokansantuote kaksinkertaistui 40 viime vuoden aikana, mutta vauraiden ja vähäosaisten välinen kuilu revähti kolminkertaiseksi. Väestön rikkain neljännes kuluttaa 80 prosenttia voimavaroista. Samaan aikaan lähes kolmannes maapallon reilusta kuudesta miljardista asukkaasta elää alle 1,5 eurolla päivässä.

Teollisuusmaat käyttävät vuodessa 690 miljardia euroa rajojensa turvaamiseen, mutta alle 46 miljardia kehitysapuun. Köyhissä maissa nälkä on tärkein joukkotuhoase, joka surmaa 11 lasta minuutissa ja 24 000 ihmistä joka päivä.

Ajatus sivilisaatiosta, joka ajaa omat lapsensa kuolemaan, on kauhea. Tämän vuosisadan suurin tappio koetaan, jos emme pysty pysäyttämään eriarvoisuuden kasvua ja toteuttamaan YK:n vuosituhattavoitteita köyhyyden vähentämiseksi. Epäoikeudenmukaisuuden voittaminen edellyttää välinpitämättömyyden nujertamista. Osa tätä yhteistä ponnistusta ovat YK:n laajat nälän ja köyhyyden vastaiset kokoukset. Köyhien maiden solmimat alueelliset kauppasopimukset ovat toinen yritys kanavoida maailmankaupan energiaa eriarvoisuuden vastaiseen taisteluun. Kaikkein tärkeintä on uudistaa monenkeskisten instituutioiden valtarakenteet. Jos kehitys halutaan kansainvälisen asialistan kärkeen, demokratiaa on syvennettävä vallan ytimessä. YK:n ja varsinkin sen turvallisuusneuvoston uudistaminen on osa tätä hanketta.

Maailman vaurauden jakolinjat eivät kuitenkaan siirry niin kauan kuin poliittinen valta on sidoksissa nykyiseen rahoitusjärjestelmään. Maailmanpakin päätösvallasta kuuluu 45 prosenttia seitsemälle rikkaimmalle maalle. Kansainvälisen valuuttarahaston äänivallasta on 40 prosenttia viidellä valtiolla, kun 23:lla Afrikan maalla on yhteensä prosentin osuus.

Vaikka velka on kunnia-asia, sen maksaminen ei saa merkitä velallisen armomurhaa. Yltäkylläisyydessä elävien tulee ottaa huomioon sosiaalinen vaje, joka koettelee kahta kolmasosaa ihmiskunnasta. Arvovapaa tehokkuusajattelu poistaa ihmisoikeudet talouden kielestä. Rajoittamaton uhkapeli teknologialla ja pääoman vapaalla liikkumisella olivat 1990-luvun traagisia illuusioita, joiden takia keskustelu kehityksestä muuttui epäolennaiseksi.

Erehdyksen korjaamiseksi on taas myönnettävä, että on asianmukaista käyttää julkisia varoja yhteiskunnan ja solidaarisuuden jälleenrakennukseen ja kasvun vauhdittamiseen. Monessa tapauksessa on elvytettävä yhteisöllisen elämän perusasioita, joihin kuuluvat oikeus ruokaan, lapsuuteen ja vanhuuteen. Kansainvälinen taistelu nälkää vastaan ja Brasilian ohjelma nälän nollaamiseksi ovat seurausta tästä strategisesta vakaumuksesta.

Brasilia jakaa nyt Latinalaisen Amerikan laajinta toimeentulotukea, perhestipendiä, joka turvaa minimitulot jo 60 prosentille köyhistä perheistä. Ohjelma tavoittaa 6 571 830 kotitaloutta, ja sen piirissä on 15 miljoonaa lasta, joiden koulunkäynti on tuen saannin ehtona. Vuoden 2006 loppuun mennessä perhestipendi jaetaan kaikille Brasilian köyhille eli yli 11 miljoonalle perheelle.

Samat periaatteet säätelevät muitakin hallitukseni aloitteita, kuten vanhusten aseman kohentamista, perheviljelmien vahvistamista, maauudistusta, mikroluottojen laajentamista sekä toimia yliopistojen avaamiseksi köyhille ja mustaihoisille nuorille. Elämme vertaansa vailla olevien mahdollisuuksien aikaa, eikä muutoksen esteeksi enää löydy hyväksyttäviä teknisiä tai taloudellisia syitä.Kirjoittaja on Brasilian presidentti.