Uutinen

Ympäristö kehitysyhteistyön keskipisteessä Britanniassa

Yli 40 kansalaisjärjestöä yhtyy Britannian kehitysyhteistyöministeriön kehotukseen nostaa ympäristönsuojelu ja ilmastonmuutos keskeiseksi osaksi kehitysyhteistyöajattelua.
Janne Hukka
5.4.2006

Britannian hallituksen kehitysyhteistyöviranomaiset ovat huolissaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista kehitysyhteistyön saralla. Kehitysyhteistyöstä vastaavan ministeriön sisäisen raportin mukaan kehitysmaiden asukkaat tulevat kärsimään ilmaston lämpenemisen aiheuttamista luonnonkatastrofeista kaikkein eniten, samanaikaisesti kun niistä aiheutuvien kulujen odotetaan nousevan, kerrotaan BBC:n uutisessa

Ministeriölle kirjoitetun raportin laatijan, Maailmanpankin entisen päätaloustieteilijän Nick Sternin mukaan ilmastonmuutos uhkaa erityisesti merenrannoilla elävien tai maanviljelystä elantonsa hankkivien olosuhteita, BBC kirjoittaa.

Raportin mukaan ilmastonmuutos tulee lisäämään tulvavaaroja rannikkoalueilla sekä aiheuttamaan kausittaisten sademäärien rajuja vaihteluita, jotka vuorostaan aiheuttavat tulvia ja kuivuutta. Samanaikainen nopea väestönkasvu kehitysmaissa  lisää ongelmia.

Ennusteiden mukaan pelkästään Afrikassa rannikoiden tulva-alueilla asuvien ihmisten määrä tulee 70-kertaistumaan alle sadassa vuodessa. Intiassa ilmaston nopea lämpeneminen uhkaa puolestaan vähentää maatalouden tuottamien satojen määrää neljänneksellä seuraavien vuosikymmenten aikana.

Raportin kirjoittajien mukaan ympäristöongelmat luovat vaikeat olosuhteet kehitysyhteistyölle. He arvioivat merenpinnan nousun vaarantavan suurimman osan esimerkiksi Bangladeshin kehittämishankkeista.

Jo nyt avunantajat käyttävät maailmanlaajuisesti kuusi miljardia puntaa (8,5 miljardia euroa) vuodessa luonnonkatastrofien jälkiseuraamusten korjaamiseen. Kirjoittajat arvioivat, että tällä hetkellä 73 prosenttia katastrofeista on ilmastonmuutoksen aiheuttamia, ja he odottavat määrän kasvavan äärimmäisten sääilmiöiden lisääntyessä.

"Kaikki kansainväliset kehitysyhteistyöpoliittiset päätökset tulisikin tehdä ilmastonmuutos huomioon ottaen", raportissa todetaan.

Raportin lisäksi yli 40 kansalaisjärjestön kansainvälinen kehitysyhteistyö- ja ympäristöverkosto DEG painostaa Britannian hallitusta ottamaan ympäristöongelmat vakavammin huomioon.

Hallitukselle osoitetussa vetoomuksessa vedotaan huomioimaan ympäristönsuojelu kehitysmaiden kehittämisessä. DEG kehottaa myös hallitusta omaksumaan "yhden planeetan kansantalouden" kehitysyhteistyöajattelunsa pohjaksi.

"Kaikkien maailmassa täytyy elää yhdessä ja jakaa yhden planeetan varat", Joanna Phillips verkostosta sanoi BBC:lle. "Haluamme, että kestävän kehityksen periaatteet otetaan kaikessa huomioon", Philips lisäsi.

Lisää aiheesta