Uutinen

Ylen hyvä: Järjestöiltä 255 000 euroa E-Afrikan AIDS-työhön

Kirkon Ulkomaanapu, Suomen Unicef ja Suomen Punainen Risti kanavoivat yhteensä noin 255 000 euroa Ylen Hyvä -kampanjalla kerättyjä varoja hiv- ja aids-työhön Ugandassa, Mosambikissa, Etelä-Afrikassa ja Zimbabwessa. Varat käytetään koulutukseen sekä hiv-tartunnan saaneiden perheiden ja erityisesti lapsien tukemiseen.
Riikka Kämppi
9.10.2002

Kirkon Ulkomaanapu kanavoi Ylen Hyvä kampanjan tuoton Luterilaisen maailmanliiton aids-työhön Ugandassa. Rakain yhteisöllinen aids-ohjelma antaa aids-valistusta opettajille, perinteisille kätilöille ja parantajille sekä nuorten ryhmille. Lisäksi ohjelma kouluttaa tukihenkilöitä aids-potilaille sekä aidsin vuoksi toisen tai molemmat vanhempansa menettäneille lapsille. Tukihenkilöt vierailevat perheissä säännöllisesti. Lapsilla on mahdollisuus saada ammattikoulutusta koulutuskeskuksissa, joissa he voivat opiskella puutarhaviljelyä ja eläinten kasvattamista sekä ompelua ja puusepäntaitoja.

Suomen Unicefin osuus kerätyistä varoista käytetään Mosambikissa hiv-positiivisten lasten hyväksi. Varoilla autetaan lapsia Gazan provinssissa. Ylen Hyvä -kampanjassa kerätyillä varoilla tuetaan erityisesti ihmisten valmiuksia huolehtia hiv-positiivisista lapsista. Apua annetaan hiv-positiivisille lapsille ja heidän perheilleen tai huoltajilleen. Varoilla hankitaan perheille ja lasten lähiomaisille lääkkeitä, sidetarvikkeita, käsineitä, hygieniatarvikkeita ja moskiittoverkkoja. Tieto ja neuvonta viedään perheisiin ja yhteisöihin vapaaehtoisvoimin. Vapaaehtoiset koulutetaan ja heille hankitaan polkupyörät.

Suomen Punainen Risti välittää kampanjan tuoton Etelä-Afrikkaan, Mosambikiin ja Zimbabween. Varat käytetään aids-valistukseen sekä hiv-tartunnan saaneiden perheiden tukeen. Etelä-Afrikassa ja Mosambikissa koulutetaan Punaisen Ristin nuoria vapaaehtoisia kouluttajiksi. He kouluttavat ja valistavat pääasiassa nuoria ja nuoria aikuisia kouluissa, äitiysklinikoilla sekä kyläyhteisöissä. Zimbabwessa Punainen Risti hoitaa aidsiin sairastuneita tai hiv-tartunnan saaneita ihmisiä heidän kotonaan. Koulutetut tukihenkilöt opettavat perheitä hoitamaan sairastunutta ja auttavat orvoiksi jääneitä lapsia. He jakavat aids-valistusta sekä puolustavat sairastuneiden ja heidän perheidensä oikeuksia.

Ylen Hyvä on vuosi sitten käynnistetty Kirkon Ulkomaanavun, Suomen Punaisen Ristin, Suomen Unicefin ja Yleisradion yhteinen hanke. Yhteistyökumppanit järjestävät vuosittain varainkeruu- ja tiedotuskampanjan. Kampanjan teema ja keräyskohde vaihtelevat ja tuotto käytetään kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun.

YLE osallistuu kampanjaan lähettämällä radio- ja televisiokanavillaan kulloiseenkin aiheeseen liittyvää ohjelmaa. Avustusjärjestöt hoitavat yhdessä varsinaisen varainkeräyksen ja vastaavat konkreettisista avustustoimista. Ylen Hyvä jatkuu ensi vuonna uudella teemalla ja keräyskohteella.


Lisätietoja:
Ylen Hyvä kampanjan koordinaattori Riikka Kämppi, puh. 040 572 9733, riikka@ylenhyva.net, www.ylenhyva.net

Ylen hyvä-kampanjan tiedote 10.10 2002