Uutinen

YK:n LDC-kokous alkoi Brysselissä

Mika Railo
13.5.2001

YK:n jäsenmaat ovat 20 vuoden ajan yrittäneet ratkoa maailman vähiten kehittyneiden maiden ongelmia. Menestys ei ole ollut kaksinen: maiden määrä YK:n niin sanotussa LDC-luokituksessa, (Least Developed Countries)on tänä aikana yli kaksinkertaistunut ja vain yksi maa, Botswana, on onnistunut nousemaan pois ryhmästä.

Maanantaina YK:n noin 180 jäsenmaata kokoontuvat Brysseliin kolmanteen YK:n LDC-huippukokoukseen.

Suurin ongelma maiden auttamisessa on ollut se, etteivät rikkaat teollisuusmaat ole pitäneet lupauksiaan. Esimerkiksi lähes kaikkien OECD-maiden kehitysapu on ollut reippaasti alle YK:n suositusten, joihin maat ovat eri kokouksissa sitoutuneet. YK:n yleiskokouksessa puhetta johtava Harri Holkeri nostikin ongelman esiin omassa avajaispuheessaan, ja huomautti, ettei kokouksissa näy jäsenmaiden valtiovarainministereitä, vaikka heillä on suurin valta päättää kehitysapuun käytetyistä varoista.

Suomi on hyvä esimerkki kitsaasta avunantajasta. Toisessa LDC-kokouksessa 1990 Suomi lupautui varaamaan vähiten kehittyneiden maiden apuun 0,2 prosenttia bruttokansantuotteestaan. Luku on viime vuosina ollut vain 0,08 prosenttia.

Brysselin kokoukseen osallistuu edustajia myös noin 600 kansalaisjärjestöstä.

"Meillä on velvollisuus valvoa, että hallituksemme toteuttavat tässä kokouksessa kansalaisyhteiskunnan tahtoa", kiteytti Ngunga Tepani tansanialaisesta Tango-järjestöstä.

Kuva: Mika Railo

Ngunga Tepani ja Andtew Mushi Tangosta ovat Brysselissä vahtimassa, että Tansanian virallinen delegaatio toteuttaa kansalaisten tahtoa.


Tepani myöntää, että etelän järjestöt suhtautuvat epäilevästi YK:n LDC-prosessiin, koska aikaisemmista kokouksista huolimatta maiden luku on vain kasvanut. Järjestöt kuitenkin toivovat, että Brysselin kokouksessa sovittavat konkreettiset toimenpiteet tuottaisivat aikaisempaa paremman tuloksen.

450 tansanialaista kansalaisjärjestöä edustavalla Tangolla on konkreettisia vaatimuksia kokoukselle: "Tärkein tavoite on saada alueelle rauha. Rauhan rakentaminen on kehityksen edellytys. Tämän lisäksi maiden velat, sekä kahdenväliset että monenkeskiset, tulisi mitätöidä."

Lisää Kepan uutisia LDC-kokouksesta:
Pressikeskus