Uutinen

YK-raportti: Tasa-arvoa ei ole vielä saavutettu missään maassa

Yleismaailmallinen naisten oikeuksien sopimus allekirjoitettiin 25 vuotta sitten, mutta yhdessäkään maassa sukupuolten välinen tasa-arvo ei vielä ole täysin toteutunut lainsäädännössä ja käytännössä.
Sanna Jäppinen
14.10.2004

YK:n naisten oikeuksien komitea vietti keskiviikkona 13. lokakuuta naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (CEDAW) 25-vuotisjuhlaa ja julkisti raportin sukupuolten välisen tasa-arvon tilasta eri puolilla maailmaa.

Vaikka neljännesvuosisadan kuluessa on tapahtunut merkittävää kehitystä naisten ihmisoikeuksien tunnustamisessa, ei todellista tasa-arvoa ole vielä saavutettu missään. Sopimuksen on allekirjoittanut 178 valtiota, ja useissa niistä naisia syrjivät lait ovat edelleen arkipäivää. Sellaisissakin maissa, joissa lait tukevat tasa-arvoa, tapahtuu erävirallista syrjintää. Ympäri maailmaa naisille tuttuja syrjinnän muotoja ovat väkivalta arjessa, aliedustus julkisessa elämässä ja seksuaalinen häirintä.

"Monien maiden rikoslait, erityisesti seksuaalirikosten ja seksuaalisen väkivallan suhteen, ovat yhä edelleen naisia syrjiviä, puutteellisia ja niiden toimeenpano ontuu", komitea toteaa YK:n uutissivuilla.

Naisia pakotetaan edelleen eri puolilla maailmaa ennenaikaisiin avioliittoihin tai jalkavaimoksi, leskiä kohdellaan huonosti, tyttöjen koulutusmahdollisuudet ovat poikia heikommat ja naisten seksuaaliterveydenhuolto on puutteellista.

Raportissa kiinnitetään huomiota myös viimeaikaisiin edistysaskeliin. Esimerkkinä on muun muassa Bangladesh, jonka peruslakia on uudistettu lisäämällä naisille varattuja parlamenttipaikkoja sekä vuosikymmenten sisällissodasta toipuva Angola, jossa on perustettu ministeriö naisten asioiden edistämiseksi.

Pekingissä 1995 pidetyn neljännen Naisten maailmankonferenssin jälkeen jotkut maat ovat myös luopuneet täysin tai osin CEDAW-sopimuksen toimeenpanoa koskevista varaumistaan. Tällaisia maita ovat muun muassa Ranska, Italia, Lesotho ja Mauritius.

Lisää tietoa aiheesta

Division for the Advancement of Women (DAW)
Ihmisoikeudet.net: Naisten oikeuksien kehitys