Uutinen

YK pureutuu tietoyhteiskuntaan

Joulukuussa Genevessä järjestetään ensimmäinen YK:n tietoyhteiskuntahuippukokous.
Tuomas Lehto
24.10.2003

Tietoyhteiskunnan kehittämistä on hehkutettu suureksi mahdollisuudeksi myös kehitysmaille, mutta kokouksen valmistelu on monien mielestä keskittynyt liiaksi teknologiaan - jopa sananvapaus on vaarassa unohtua.

Genevessä valtioiden ja hallitusten päämiehet käsittelevät esimerkiksi tieto- ja viestintäteknologian haasteita ja mahdollisuudet niin valtioiden, kansalaisten, yritysten kuin kansalaisyhteiskunnankin kannalta. Valtiot tosin saattavat tosin jäädä sivustakatsojan rooliin, sillä monet näkevät tietoyhteiskunnan lähinnä yritysmaailman ja kansalaisten projektina.

Kokouksen alla sanat ovat suuria ja tavoitteet hurjia: kokouksen valmisteluissa on Suomen ulkoministeriön mukaan ollut esillä muun muassa tavoite "kaikille tasavertaisesta pääsystä tiedon ja opin lähteille".

Ainakin teoriassa tietoyhteiskunnan kehittyminen voisikin olla kehitysmaille suureksi hyödyksi. Teollisuusmaiden ja kehitysmaiden välisen tietotekniikkakuilun kapeneminen parantaisi etelän asemia maailmantaloudessa. Se voisi myös työllisyyden parantamisen lisäksi edistää sananvapautta, osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kasvua, tiedonkulkua ja koulutustason kohoamista.

Huippukokouksen valmisteluissa onkin puhuttu investoinneista kehitysmaiden tietoverkkoihin, mutta tekeekö laajakaistayhteydellä mitään, jos ei ole atk-koulutusta, kielitaitoa tai edes lukutaitoa? Pelkästä teknologiasta kun ei vielä synny tietoyhteiskuntaa.

Kansalaisjärjestöt sekä esimerkiksi Kansainvälinen lehdistöinstituutti IPI ovat myös huolissaan siitä, että eräät maat pyrkivät estämään YK:n ihmisoikeusjulistuksen sananvapauspykälän liittämisen valmisteilla olevaan päätösasiakirjaan. IPI:n mukaan monet epädemokraattiset hallitukset yrittävät käyttää huippukokousta sananvapauden rajoittamisen välineenä.

Kaksiosaisen huippukokouksen toinen kierros käydään vuonna 2005 Tunisiassa.


Ilmestynyt Kumppanissa 5/2003