Uutinen

YK patistaa kidutuksen vastaiseen taisteluun

Markus Ojala
25.6.2001

YK:n pääsihteeri Kofi Annan muistaa kidutuksen uhrien kärsimystä ja ylistää heidän rohkeuttaan kansainvälisenä päivänä kidutuksen uhrien puolesta. Antamassaan lausunnossa Annan muistuttaa, että kidutus on julma ihmisarvon loukkaus, joka epäinhimillistää sekä uhrin että rikoksen tekijän.

Kesäkuun 26:ntena neljättä kertaa vietettävä YK:n teemapäivä edistää tietoisuutta kansainvälisistä oikeussäännöksistä ja suojelumekanismeista. Annanin mielestä tämä antaa toivoa siitä, että kidutusta ympäröivä hiljaisuuden muuri on murtumassa. Kansainvälisen yhteisön on kuitenkin yhdistettävä voimansa, jotta kidutukseen syyllistyneet saadaan vastuuseen rikoksestaan ihmisyyttä vastaan.

Kofi Annan patistaa valtioita ratifioimaan yleissopimuksen, joka tuomitsee kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun, sekä noudattamaan tutkintaa ja dokumentointia koskevia periaatteita. Valtioiden tulee Annanin mukaan ratifioida kidutuksen sotarikokseksi määrittelevä Rooman kansainvälisen rikostuomioistuimen perussääntö.

YK:n pääsihteeri Annan kiittää kansalaisjärjestöjä niiden tekemästä työstä kidutuksen uhrien kärsimysten lievittämiseksi. Kansainvälisenä päivänä kidutuksen uhrien puolesta Annan kiittää myös valtioita, jotka ovat antaneet varoja YK:n vapaaehtoisrahastolle kidutuksen uhreja varten. Hän kehottaa kaikkia maita tekemään lahjoituksia rahastolle, jotta ensi vuoden aikana voitaisiin toteuttaa useampia hankkeita kidutuksen vastaisessa taistelussa.


Linkkejä

Kofi Annanin julkilausuma YK:n kansainvälisenä päivänä kidutuksen uhrien puolesta:
UN Secretay General's Latest Statements

Amnesty Internationalin kampanja kidutuksen lopettamiseksi:
Stamp Out Torture