Uutinen

YK panostaa kehitysmaiden teknologiatalouden kasvuun

YK:n teollisuusjärjestö perustaa teknologian palvelukeskuksen yhteistyössä Intian, Venäjän, Kiinan ja Japanin kanssa. Keskuksen tarkoituksena on jakaa teknistä tietotaitoa ja vahvistaa kehitysmaiden kansantalouksia.
Janne Hukka
7.4.2006

YK:n teollisuuden kehitysjärjestö Unido on päättänyt perustaa yhteistyökeskuksen kehitysmaiden teknologisille hankkeille. South-South Cooperation Centre -keskuksen tarkoituksena on toimia tieteellisen ja teknisen tietotaidon levityspisteenä erityisesti kehitysmaiden välillä.

Unidon johtaja Kandeh Yumkella sopi keskuksen perustamisesta Intian kauppa- ja teollisuusministerin Kamal Nathin kanssa maaliskuun lopussa, Financial Express raportoi.

Yumkellan mukaan Intia on erinomainen isäntämaa tämänkaltaiselle keskukselle, sillä sillä on jo runsaasti kokemusta kansallisen teknisen kapasiteetin kasvattamisesta, uusista teknologioista sekä pk-yritysten kehittämisestä, Financial Express kirjoittaa.

Intian lisäksi keskuksen perustajajäseniä ovat Brasilia, Venäjä, Kiina ja Japani. Yumkellan mukaan keskus tulee työllistämään teknologia-asiantuntijoita jäsenmaistaan ja keskittyy lähinnä kehitysmaiden köyhyyttä vähentävien hankkeiden suunnitteluun.

Toimintamallina tulee olemaan jäsenmaiden teknologisen tietouden ja osaamisen tarjoaminen kehitysmaille. Tämän toivotaan vahvistavan kehitysmaiden kansantalouksia kehittämällä niiden yksityissektorin kykyä itsenäistyä ja perustaa omia yrityksiä.

"Kehitysmaiden varallisuus täytyy luoda kehittämällä paikallisia pk-yrityksiä ja tuotantoketjuja", Yumkella sanoi.

"On surullista, että nykyinen kehitysmaakeskustelu on unohtanut teollisen kilpailukyvyn kehittämisstrategiat kokonaan", Yumkella sanoi. "Vain vahva kilpailukyky takaa, että talouskasvun hyödyt saavuttavat myös ruohonjuuritason", hän lisäsi.

"Köyhät tulee nähdä mahdollisena markkina-alueena, sillä heillä on kyky ja halukkuus omaksua uusia teknologioita nopeasti parantaakseen taloudellista tilannettaan", Yumkella sanoi New Keralan mukaan.

Lisää tietoa aiheesta