Uutinen

YK: Naisten oikeudet ja vuosituhattavoitteet kulkevat käsi kädessä

Sukupuolten välisen tasa-arvon ja YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttaminen ovat toisistaan riippuvaisia tavoitteita, korostetaan 11. maaliskuuta asti jatkuvassa YK:n naisten asemaa käsittelevässä kokouksessa.
Isaac Baker
8.3.2005

IPS -- "Kehitykseen ei ole parempaa työkalua kuin naisten voimaistaminen eli heidän vaikutusmahdollisuuksiensa ja asemansa parantaminen", YK:n pääsihteeri Kofi Annan totesi avatessaan naisten asemaa käsittelevän kokouksen. "Millään muilla toimilla ei yhtä suurella todennäköisyydellä kasvateta taloudellista tuottavuutta tai vähennetä lapsi- ja äitiyskuolleisuutta."

"Muilla keinoilla ei myöskään yhtä varmasti kohenneta ravinto- tai terveystilannetta eikä parannettava tulevan sukupolven koulutusmahdollisuuksia", Annan jatkoi.

Vuosituhattavoitteisiin kuuluvat muun muassa köyhyyden ja nälän puolittaminen, peruskoulutus kaikille, lapsi- ja äitiyskuolleisuuden huomattava vähentäminen sekä hiv/aidsin, malarian ja muiden tautien leviämisen hidastaminen. Tavoitteisiin ovat sitoutuneet kaikki YK:n 191 jäsenvaltiota, ja ne on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2015 mennessä.

Vuosituhattavoitteisiin kuuluu myös sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen ja naisten voimaistaminen.

"Sukupuolten välinen tasa-arvo ei saa olla vain erillinen tavoite, vaan sen on oltava osa kaikkia muita vuosituhattavoitteita, jos ne halutaan saavuttaa", totesi YK:n kehitysohjelman (UNDP) apulaisjohtaja Zephirin Diabre naisia ja kehitystä käsitelleessä paneelikeskustelussa.

Naiset erityisen alttiita köyhyydelle

New Yorkissa pidettävä kokoontuminen on Pekingissä vuonna 1995 järjestetyn neljännen naisten maailmankonferenssin seurantakokous. Tavoitteena on analysoida Pekingissä annetun toimintaohjelman toimeenpanon edistymistä.

Vaikka vuosikymmenen kuluessa sukupuolten eriarvoisuutta on onnistuttu vähentämään, on naisilla vielä pitkä matka yhtäläisiin oikeuksiin miesten rinnalla, kokouksen osanottajat totesivat. Vuosi 2005 nähdään käännekohtana.

"Jos jatkamme nykyisellä linjalla, emme saavuta vuosituhattavoitteita", totesi Etelä-Afrikan ulkoministeri Nkosazana Clarice Dlamini Zuma. "Mutta kansallisen ja kansainvälisen sitoutumisen avulla se on vielä mahdollista."

Köyhyyden naisistuminen -teemasta keskustelleet YK:n ja kansalaisjärjestöjen edustajat kritisoivat sellaisia köyhyyden vastaisia toimia, jotka eivät keskity erityisesti naisten aseman parantamiseen.

"Naiset elävät viheliäisen köyhissä oloissa. He käyttävät esimerkiksi kaksi kertaa enemmän aikaa palkattoman työn tekoon kuin miehet", Zephirin Diabre muistutti. "On selvää, että taistelu köyhyyttä vastaan on taistelua nimenomaan naisten köyhyyttä vastaan."

Vaikka tarkkoja tilastoja vuosituhattavoitteiden ja sukupuolen linkittymisestä on olemassa rajoitetusti, totesivat kokouksen osanottajat naisten olevan erityisen haavoittuvaisia köyhyyden edessä, muun muassa työelämässä tapahtuvan syrjinnän takia.

Koulutustavoitteen toteutuminen epätodennäköistä

Köyhyyden naisistumiseen vaikuttavat myös naisten ja tyttöjen heikot koulutusmahdollisuudet. Sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttaminen perus- ja jatkokoulutuksessa kuuluu vuosituhattavoitteisiin - ja se on myös yksi niistä päämääristä, joiden tavoittaminen näyttää kyseenalaiselta.

"Kaikilla maailman tyttärillä pitää olla oikeus koulutukseen", Kofi Annan totesi kokouksessa."Jos haluamme rakentaa terveempää, rauhallisempaa ja oikeudenmukaisempaa maailmaa, luokkahuoneiden on oltava täynnä sekä tyttöjä että poikia."

Annan muistutti, että valtaosa 100 miljoonasta lapsesta, jotka eivät käy koulua, on tyttöjä. "Kun koulutamme tyttöjä, annamme samalla sysäyksen koko yhteiskunnan kehitykselle - niin sosiaalisella, taloudellisella kuin poliittisellakin tasolla."

Sukupuolten välinen tasa-arvo perusopetuksessa pitäisi olla todellisuutta kaikissa valtioissa jo kuluvan vuoden loppuun mennessä. Toisen asteen koulutuksessa tavoiteaika on vuosi 2015. Caren Grown kansainvälisestä naistutkimuskeskuksesta (International Centre for Research on Women) pudotti kokouksen osanottajat maan pinnalle toteamalla, että nykyisellä tahdilla 19 valtiolta jää saavuttamatta vuoden 2005 tavoite ja 24:ltä vuoden 2015 tavoite.

Seksuaaliterveys vaikuttaa naisen koko elämään

Myös hiv/aidsin leviämisen hidastaminen vaatii sukupuolen huomioivaa lähestymistapaa, kokousväki totesi. Lisääntyvä naiskauppa, jatkuva naisiin kohdistuva väkivalta ja monet muut tekijät vaikuttavat naisten alttiuteen saada hiv/aids-tartunta.

Naisten oikeuksien asiantuntijat muistuttivat myös siitä, että äitien terveyttä voidaan kohentaa ainoastaan korostamalla naisten lisääntymisterveysoikeuksia ja parantamalla perusterveydenhuoltoa.

Mahdollisuus syntyvyyden sääntelyyn ja ehkäisyyn parantaa myös naisten työllistymismahdollisuuksia, Zephirin Diabe muistutti.

 

Pekingin julistus ja toimintaohjelma
UN News: Empowering women the most effective development tool