Uutinen

YK-konferenssi: Hyvä hallinto on perusta köyhyyden kitkemiselle

Taloudellinen kehitys pohjaa hyvään hallintoon, todettiin köyhimpien maiden tilannetta käsitelleessä YK-konferenssissa.
Sanna Jäppinen
20.9.2006

Jos maailman 50:ssä vähiten kehittyneessä maassa aiotaan vähentää köyhyyttä ja edistää inhimillistä kehitystä, on tehtävä samoin kuin muuallakin: painotettava demokraattisen hallinnon merkitystä edistyksen perustana, totesi YK:n alipääsihteeri Mark Malloch Brown vähiten kehittyneiden maiden (LDC-maat) tilannetta käsitelleessä YK-konferenssissa New Yorkissa 18.-19. syyskuuta.

"Tällainen hallinto tarkoittaa sitä, että varmistetaan köyhien poliittisen äänen kuuluvuus", Malloch Brown totesi IPS:n mukaan.

Hyvä, demokraattinen hallinto tarkoittaa YK:n mukaan monipuoluejärjestelmää, lain kunnioittamista, sukupuolten välistä tasa-arvoa, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä läpinäkyvyyttä ja tilivelvollisuutta.

YK on järjestänyt vähiten kehittyneiden maiden konferensseja vuosina 1981, 1990 ja 2001. Näistä kolmannen, Brysselissä pidetyn konferenssin tuloksena hyväksyttiin julistus ja 10-vuotinen vähiten kehittyneiden maiden niin kutsuttu Brysselin toimintaohjelma. Nyt järjestetyssä kokouksessa arvioitiin vuonna 2001 tehtyjen sitoumusten toteutusta.

Filatov: Kauppa keskeistä kehitykselle

Suomea ja koko EU:ta YK:n kokouksessa edusti työministeri Tarja Filatov. Filatov korosti erityisesti kaupan merkitystä YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa. Hänen mukaansa kehitysmaiden tuotannon tukeminen ja laajentaminen sekä infrastruktuurin parantaminen ovat välttämättömiä taloudellisen kasvun ja kehityksen saavuttamiseksi, uutisoi Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistyksen Kehys ry,

Kehyksen pääsihteeri Rilli Lappalainen oli mukana valtuuskunnassa kansalaisjärjestöjen edustajana. Hän oli tyytyväinen siihen, että EU pyrkii edistämään johdonmukaisuutta kaupan ja kehityksen välillä, mutta vaati laajempaa näkökulmaa ja vahvempaa sitoutumista, kerrotaan Kehyksen verkkosivuilla,

"Kehitykseen ja muutokseen vaikuttavia päätöksiä tehdään myös muilla politiikkalohkoilla, kuten esimerkiksi turvallisuuspolitiikassa", Lappalainen totesi.

YK:n pääsihteerin Kofi Annanin raportin mukaan konfliktit ovat vähentyneet viimeisen viiden vuoden kuluessa LDC-maissa - erityisesti Afrikassa -, ja "tämä on ollut kriittinen tekijä kehitysnäkymien kohentumisessa", IPS:n artikkelissa todetaan.

Annan kuitenkin muistuttaa, että köyhimmät maat kärsivät edelleen konflikteista suhteettoman paljon.

"Tämä osoittaa, että köyhyys ja alikehittyneisyys voivat yhdessä muiden tekijöiden kanssa tarjota kasvualustan levottomuuksille", Annan toteaa.


Lisää tietoa aiheesta