Uutinen

YK: Kehitysmaat hyödyntävät ilmaisohjelmistoja liian vähän

YK:n asiantuntijat sanovat Linuxin kaltaisten ilmaisten ohjelmistojen hyödyntämisen olevan kehitysmaille mahdollisuus vapautua tietoteknisestä riippuvuudesta teollisuusmaihin.
Janne Hukka
23.3.2006

Kehitysmaiden kansalaisten pitäisi hyödyntää aktiivisemmin ilmaisia ohjelmistoja, sanovat YK:n yliopiston ohjelmistoteknologian asiantuntijat. Asiantuntijoiden mukaan muun muassa Linux-pohjaisten ohjelmistojen mukauttaminen kehitysmaiden olosuhteisiin voisi edistää huomattavasti maiden talouskasvua ja demokratiaa.

Yliopiston asiantuntijoiden mukaan Linux-pohjaiset ohjelmat tulevat kasvattamaan osuuttaan kehitysmaiden markkinoilla sekä niiden hallinnossa käytettävissä sovelluksissa seuraavien vuosien aikana, kirjoittaa eGov monitor.

Yliopiston johtajan Mike Reedin mukaan avoimien ohjelmistojen hyödyntäminen hallinnossa voi olla erittäin halpaa, ja se auttaa luomaan yhtenäisiä ja paikallisiin olosuhteisiin mukautettuja järjestelmiä sekä edistää demokratiakehitystä.

"Kehitysmaista tulevien ohjelmoijien puute uhkaa kuitenkin synnyttää elektronisen kuilun rikkaiden ja köyhien maiden välille", Reed sanoo. Hänen mukaansa tämä myös vaikeuttaa tietotekniikan tehokasta hyödyntämistä, sillä ilman riittävää paikallisosaamista ohjelmien suunnittelussa voi olla puutteita.

Paikallisten osaajien puute pakottaa hallinnonuudistajia yhdistämään kaupallisia sovelluksia ilmaisohjelmistojen rinnalle.

"Teknologinen omavaraisuus onkin avainasemassa kehitysmaiden tulevan vaurauden luomisessa", Reed sanoo.

Ongelmana ei kuitenkaan ole pelkästään köyhistä maista tulevien ohjelmoijien puute, kirjoittaa ZDNet India. Kehitysmaista tulevat ohjelmoijat voivat olla haluttomia ottamaan osaa Linux-yhteisön yhteisiin hankkeisiin, ja näin he menettävät tärkeitä mahdollisuuksia vaikuttaa hankkeiden päätöksentekoon.

Yliopiston ilmaisohjelmahankeen johtaja Scott McNeill sanoo englannilla kommunikoimisen ja vertaisarvioinnin pelon olevan kynnyksenä monille kehitysmaiden ohjelmoijille.

"Koulutus, opastaminen ja köyhistä maista tulevien osaajien "sosialisointi" osaksi kansainvälistä verkostoa on elintärkeä osa sitä haastetta, joka odottaa meitä", McNeill sanoo.

Lisää tietoa aiheesta