Uutinen

YK: Afrikan kaupan vapauttaminen kytkettävä muihin kehitystavoitteisiin

Monissa Afrikan maissa kauppapolitiikkaa toteutetaan sattumanvaraisesti huomioimatta kehitystavoitteita kokonaisuutena, YK:n asiantuntijat toteavat.
Sanna Jäppinen
30.9.2004

Afrikan taloudellista tilaa luotaava raportti "Unlocking Africa's Trade potential" julkistettiin Etiopiassa 29. syyskuuta. YK:n Afrikan talousneuvoston (UNECA) työstämän raportin pääsanoma on, että kontrolloimaton kaupan vapauttaminen ei yksinään riitä kohentamaan talouskasvua ja vähentämään köyhyyttä.

Maanosan valtioista kerätyt tiedot osoittavat, että parempia tuloksia saadaan, kun dynaaminen kauppapolitiikka yhdistetään asteittaiseen ja kohdennettuun kaupan vapauttamiseen.

Jotta Afrikka voisi todella integroitua osaksi maailmantaloutta, on työvoiman oltava nykyistä paremmin koulutettua ja terveempää, taloudellista ja poliittista hallintoa on kohennettava ja infrastruktuurin tasoa kaiken kaikkiaan nostettava. Nämä osa-alueet on otettu huomioon UNECAn kehittämässä indeksissä, jonka avulla vertaillaan maiden kilpailukykyä. Parhaiten vertailussa pärjäsivät Mauritius, Etelä-Afrikka, Namibia ja Tunisia.

Maanosan bruttokansantuote koheni kokonaisuudessaan 3,8 prosenttia vuonna 2003 (vuonna 2002 kasvu oli 3,2 prosenttia). Tulos on raportin mukaan osoitus edistyksestä monilla tärkeillä alueilla, kuten budjettivajeen pitämisessä aisoissa ja inflaation vakauttamisessa.

Haasteena on, miten edistysaskeleet saadaan näkymään riittävänä talouskasvuna. Vuonna 2003 vain viisi maanosan maata – Angola, Burkina Faso, Tshad, Päiväntasaajan Guinea ja Mosambik – onnistuivat saavuttamaan seitsemän prosentin talouskasvun, jota pidetään välttämättömänä edellytyksenä YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2015 mennessä.

Asiantuntijat varoittavat raportissa myös länsimaiden protektionismista, erityisesti Yhdysvaltain ja muiden maiden puuvillatuotannolleen tarjoamista tuista, joka saattaa vahingoittaa Afrikan taloutta vakavasti keskipitkällä aikavälillä.

Lisää tietoa aiheesta

Raportti kokonaisuudessaan UNECAn sivuilla