Uutinen

Yhdysvaltojen vaatimukset vesittämässä YK:n uudistuksen

Bushin YK-lähettilään John Boltonin kollegoilleen YK:n uudistusesitystä valmistelevassa työryhmässä yllättäen toimittama, satoja muutoksia sisältävä luonnos vesittää uudistuspyrkimykset ja herättää laajaa pahennusta.
Jari Nousiainen
28.8.2005

Yhdysvallat vaatii 750 muutosta esitykseen YK:n uudistamisesta. Uudistuksista on tarkoitus päättää New Yorkin huippukokouksessa 14.-16. syyskuuta, ja työryhmän puheenjohtaja Jean Ping on asettanut neuvotteluiden takarajaksi syyskuun 6. päivän.

Esitystä on valmisteltu yli puoli vuotta. Kaikkien Boltonin muistiossa vaadittujen muutosten toteuttaminen vaikuttaa järjenvastaiselta, sillä se tarkoittaisi koko valmistellun ehdotuksen kirjoittamista uudelleen. Vaihtoehdoksi Bolton tarjosi lyhyttä, yleisiä uudistusperiaatteita linjaavaa asiakirjaa, joka jättäisi yksityiskohdat avoimiksi myöhempää tarkastelua varten.

Alun perinkin on ollut selvää, ettei Yhdysvallat hyväksy esitystä, jonka mukaan YK-maat sitoutuvat muun muassa Yhdysvaltojen väheksymään käsitykseen ilmastonmuutoksen vaikutuksesta ja Kioton sopimukseen, sekä yhteistyöhön kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa.

Vuosituhattavoitteet romukoppaan

Yhdysvaltoja arvostellaan muutosvaatimusten johdosta häikäilemättömästä kotiinpäin vetämisestä. Edellä mainittujen ympäristö- ja rikostuomioistuinkohtien lisäksi ehdotuksesta olisi poistettava esimerkiksi suositus kehitysyhteistyövarojen nostamisesta 0,7 prosenttiin kansantulosta, vuosituhattavoitteista olisi kokonaan luovuttava eikä ydinaseriisuntaakaan pitäisi mainita. Samoin YK:n toiminnan tehostamiseen pyrkivät toteamukset resurssien takaamisesta on viivattu yli, eikä edullisten aids-lääkkeiden vaatimista afrikkalaisten saataville myöskään hyväksytä.

Muut maat tuskin hyväksyvät Yhdysvaltojen vaatimuksia, ja edessä on kiireistä kompromissien tavoittelua, joka luultavasti vesittää huippukokouksen päätöslauselman yleiseksi hymistelyksi. Mikäli näin tapahtuu, koko prosessi YK:n uudistamiseksi uhkaa kaatua.

Pääsihteeri Kofi Annanin käynnistämä uudistus on perustunut järjestön linjausten selkeyttämiseen ja pyrkimykseen päästä eroon diplomaattisen keskustelukerhon luonteesta, josta myös Bushin hallinto on kritisoinut YK:ta. Vaikka kaikki kohdat päätöslauselmaehdotuksessa eivät sinänsä liity suoraan uudistukseen Boltonin esittämien vaatimusten laajuus on ongelmallinen.

Yhdysvaltojen pyrkimys korvata globaaliin oikeudenmukaisuuteen, rauhan ylläpitämiseen ja ympäristön suojelemiseen tähtäävät lausekkeet omien kansallisten etujensa mukaisilla vapaata markkinataloutta ja sen geopoliittista asemaa vahvistavilla muutoksilla heikentävät koko uudistusprosessin uskottavuutta.

Vaikea asetelma neuvottelijoille

Kaaoksen neuvotteluista tekee vaatimuslistan valtavuus ja sen tuominen esille vasta pari viikkoa ennen kokousta. The Guardian -lehden mukaan eurooppalaiset arvelevat tämän johtuvan sekavasta tilasta Yhdysvaltain ulkopolitiikan johdossa.

Presidentti Bush sai nimitettyä Boltonin vasta senaatin loman aikana hallinnollista porsaanreikää hyödyntämällä, koska demokraattiedustajat olivat niin jyrkästi nimitystä vastaan ja viivyttivät sitä. Nyt Boltonin on toimittava nopeasti.

Boltonin nimityksen myötä Bushin konservatiivihallinnon ohjelma pääsee täyteen vauhtiinsa myös YK:ssa. Koko alkuvuoden Yhdysvalloilla on ollut vain väliaikainen diplomaattiedustus YK:ssa, mutta Bolton on puhtaasti poliittinen lähettiläs, jolla on selkeä tavoite edistää maan hallituksen päämääriä kansainvälisessä yhteisössä.

Yhdysvaltojen päämääriä saattaa täysin palvella myös kokouksen päätösten pehmentäminen yleisten periaatteiden luetteloksi. Suurimpana YK:n rahoittajana noin neljänneksen osuudella järjestön budjetista Yhdysvalloilla on ratkaiseva asema YK:n päätöksenteossa. Toisaalta Yhdysvaltojen jäsenmaksuvelka YK:lle on yli puolet muiden jäsenmaiden yhteenlasketusta velasta.

Viime vuodet ovat osoittaneet Yhdysvaltojen pystyvän saamaan järjestön toiveidensa taakse ja tarvittaessa ohittamaan sen kokonaan. Tiukkojen vaatimusten esittäminen kannattaa, koska Yhdysvalloilla on varaa perääntyä niistä anteliailta vaikuttaviin kompromisseihin.

Lisää tietoa aiheesta