Uutinen

Yhdysvalloille ja Mosambikille samat säännöt?

Järjestöt aikovat torpedoida komission esityksen kehitysyhteystyön niputtamisesta yhteen taloudellisen yhteistyön kanssa.
Sini Kuvaja
15.3.2005

Kuva: Lautan purkua Sambesi-joella (Kuvaaja: Lotta Valtonen

Kehys ry pyrkii vaikuttamaan EU-politiikkaan. Järjestö pitää yhteyttä suomalaisin ja eurooppalaisiin päätöksentekijöihin. Yksi keskeinen vaikuttamisen väylä on Concord, eurooppalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestö, jossa Kehys on mukana Suomen yhteystoimikuntana.

"Ilman Concordia järjestöjen vaikutusmahdollisuudet EU:ssa olisivat jotakuinkin nolla, ellei niillä ole henkilöitä Brysselissä verkostoitumassa, mutta Concordia kuunnellaan", arvioi World Visionin toimitusjohtaja Aki Temisevä.

Concordissa toimii noin 1500 eurooppalaista järjestöä. "EU:n instituuttien näkökulmasta Concord on kehitysyhteistyöjärjestöjen edustaja Euroopassa. Sen puoleen käännytään ja sen kanssa neuvotellaan. Concord ja sen jäsenet vaikuttavat suoraan komission osastoihin, EuropeAidiin ja parlamentaarikoihin. Concord kirjoittaa kannanottoja ja tekee taustamateriaalia", Rilli Lappalainen selostaa.

Tällä hetkellä ajankohtainen asia on EU:n komission ehdotus uusista rahoitusnäkymistä 2007-2013. Siinä kehitysyhteistyö ja taloudellinen yhteistyö on niputettu yhteen rahoitusvälineeseen.

"Se tarkoittaisi sitä, että samat säännöt pätisivät Yhdysvalloille ja Mosambikille. Tällainen niputus vääristäisi tilanteen täysin ja Concord on sitä vastaan", Lappalainen kommentoi.

Myös EU-parlamentin kehitysyhteistyövaliokunta suhtautui kielteisesti komission esitykseen ja vaati sen vetämistä takaisin. Valiokunnan mielestä esitys on kehitysyhteistyön kannalta erittäin huono. Valiokunta esittää, että kehitysyhteistyölle laaditaan yksi, yhtenäinen kokonaisuus. Parlamentti ei ole vielä lausunut lopullista kantaansa komission ehdotuksesta.

Toinen keskustelunaihe on se, että EU:n uusi kehitysyhteistyökomissaari Louis Michel haluaa päivittää EU:n kehityspoliittisen linjauksen. Maailman tilanne on muuttunut radikaalisti sen jälkeen, kun linjaus tehtiin vuonna 2000. Komission mielestä kiihtyvä globalisaatio, laajentuneen EU:n uudet poliittiset prioriteetit, turvallisuus- ja kehityspolitiikalle esitetyt koherenssin vaatimukset ja YK:n vuosituhattavoitteet edellyttävät EU:lta uudistettua kehityspolitiikkaa. EU:n kansalaiset ovat voineet osallistua keskusteluun täyttämällä nettikyselyn.

Uusi komissaari on myös lisännyt vuoropuhelua järjestöjen kanssa. Michel ehdotti Concordille, että kaksi kertaa vuodessa pidettäisiin järjestöjen ja komissaarin kabinetin työskentelypäivä, jolloin käsiteltäisiin hänen ja asiantuntijoiden valitsemia aiheita. Ensimmäinen työskentelypäivä pidettäneen kesäkuussa 2005.